Det är Dagens Nyheter som berättar att Melvin Samsom blir direktör för »hälsa och välmående« i det futuristiska projektet Neom. En ny megastad, 33 gånger större än New York, ska byggas i Saudiarabiens nordvästra del. Genom innovationer på olika områden ska projektet föra mänskligheten framåt.

Projektet har grundats av kronprinsen Mohammed bin Salman. Han har ifrågasatts efter mordet på den regimkritiska journalisten Jamal Khashoggi. Sedan mordet har flera investerare och internationella rådgivare hoppat av Neom-projektet, skriver Dagens Nyheter. 

Melvin Samsom började som sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset 2014. Uppdraget var att genomföra den stora flytten till Nya Karolinska Solna och att införa en ny organisation som byggde på konceptet värdebaserad vård. Han fick hård kritik för bland annat höga konsultkostnader.  

Våren 2018 visade en undersökning att nästan varannan medarbetare saknade förtroende för sjukhusledningen med Melvin Samsom i spetsen. Samma höst valde han att lämna in sin avskedsansökan. 

Läs även:

Samsom avgår som sjukhusdirektör

Lågt förtroende för Karolinskas ledning bland medarbetarna

Stockholmspolitiker kräver Melvin Samsoms avgång

Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ner i medarbetarenkät