Göteborgs universitets institution för samhälle, opinion och medier (SOM-institutet) undersöker svenskarnas åsikter kring en rad politiska frågor och samhällsinstitutioner. På tisdagen presenterades den senaste SOM-undersökningen. Och där visar det sig att sjukvården för första gången på tio år har seglat upp som den viktigaste frågan enligt svenskarna.

– Det är hela 45 procent som anger att sjukvården är ett av de viktigaste samhällsproblemen och frågorna, säger Johan Martinsson som är föreståndare vid SOM-institutet, till Sveriges Radio

Året innan var det 37 procent som ansåg att sjukvården var det viktigaste samhällsproblemet. Att den har gjort en sådan ökning tror Johan Martinsson beror på att befolkningen ser flera brister i vården. Näst viktigast tycker medborgarna att integrationen är, följt av skola och utbildning.

Förtroendet för sjukvården som institution har ökat något, från 65 till 67 procent. Det kan jämföras med skolan som 54 procent av svenskarna har ganska eller mycket stort förtroende för, medan politikerna får nöja sig med ett 40-procentigt förtroende. 1994 var medborgarnas förtroende för sjukvården som störst, då det var 81 procent.

För första gången hade SOM-undersökningen också med en fråga om inställningen till vaccination. Resultatet visar ett starkt stöd för obligatorisk vaccination av barn, Nästan tre av fyra svenskar är för det.

SOM-institutets webbplats kan du läsa mer om undersökningen.