Vårdpartierna starkare än någonsin

(Antal mandat i landstings- och regionvalen)

1994: 27

1998: 24

2002: 46

2006: 55

2010: 39

2014: 42

2018: 74

Källa: Valmyndigheten

Sjukvårdspartierna skördade stora framgångar i regionvalen i höstas. De nästan fördubblade antalet mandat jämfört med valet 2014. Men de blev kanske ännu mer framgångsrika när det sedan avgjordes var makten skulle hamna: i dag är partierna med och styr inte bara i Värmland utan också i Sörmland, Norrbotten, Jönköping och Dalarna.

Kräftgången för S och framgångarna för SD har gjort partierna till mer intressanta samarbetspartner, menar professorn i statsvetenskap, Anders Lidström vid Umeå universitet:

– Sjukvårdspartiet i Norrbotten har ju varit starkt länge, men det var först efter Socialdemokraternas kraftiga nedgång som det fanns förutsättningar för M och C att bilda koalition med partiet. 

Sjukvårdspartiets ordförande, psykologen och tidigare kommunpolitikern Kenneth Backgård, har varit regionstyrelsens ordförande i drygt två månader. Han utsätts för tuff granskning nu. Nyligen uppmärksammades även i riksmedierna att Backgård tagit flyget från Luleå till Umeå – via Stockholm! Hans lärdomar av händelsen?

– Det är positivt med granskande journalistik, men jag vågar påstå att jag granskas hårdare än S-märkta regionråd. Jag tog flyget för att komma i tid till ett morgonmöte, men nästa gång tänker jag avstå från fysiskt deltagande både av ekonomiska och miljömässiga skäl.

Hur kommer invånarna att märka att ni brutit ett 84 år långt S-styre?

– Centraliseringen kommer att brytas och ersättas av nära vård. Vi har beslutat att återinföra ortsplacerade distriktssköterskor för att minska patienternas resande, och vi kommer installera MR-kameror i Kalix och Kiruna. Och vi öppnar för fler privata initiativ i primärvården!

Många sjukvårdspartier har bildats för att hindra avvecklingen eller utarmningen av mindre sjukhus. I Jönköping var ortopeden Martin Nedergaard-Hansen på Höglandssjukhuset i Eksjö en av de drivande bakom partiet Bevara akutsjukhusen. Ett halvår efter bildandet fick partiet sju mandat i valet – och Nedergaard-Hansen själv blev vice ordförande i sjukvårdsnämnden och regionråd på halvtid i sexpartistyret. Hur förklarar han framgången?

– Det handlade inte bara om vårt försvar av akutsjukhusen i Eksjö och Värnamo, vi fick också många röster i Jönköping av människor som uppskattade att sjukvårdskunniga gav sig in i politiken.

Avskräckt så här långt, eller?

– Nej, jag känner att folk lyssnar på oss när vi säger att politiken ska jobba mer i samråd med verksamheterna än vad som är fallet i dag.

Sjukvårdspartiet i Värmland är det enda med längre erfarenhet av makten. Partiet är inte lika stort som vid genombrottet 2002, men sedan 2010 har man varit med och styrt. 

Vad har makten lärt er?

– Att vara ödmjuk och inse att demokratiska processer tar tid, säger regionrådet och tidigare alternativmedicinska terapeuten Marianne Utterdahl. Om man försöker forcera fram förändringar blir man lätt frustrerad!

Varför fick då landets sjukvårdspartier så många fler mandat den här gången? Statsvetaren Anders Lidström lyfter fram två huvudsakliga skäl:

– Dels tjänade de på att sjukvårdsfrågorna fick ovanligt stor uppmärksamhet i valrörelsen, dels drar de nytta av att allt fler väljare är beredda att splittra sina röster.

Det har blivit vanligare att väljare röstar på ett parti i riksdagsvalet och ett annat i de två andra valen. På senare tid har ytterligare en trend växt sig stark: allt fler splittrar också sina röster mellan kommun- och regionvalen.

– Väljare som vill se en annan sjukvårdspolitik har i allt högre grad förstått att ansvaret för den politiken måste utkrävas regionalt, säger Anders Lidström.

Här styr sjukvårdspartier 

Norrbotten: Norrbottens sjukvårdsparti, 27 mandat. Styr med M och C.

Sörmland: Vård för pengarna, 15 mandat. Styr med S och C.

Jönköping: Bevara akutsjukhusen, 7 mandat. Styr med KD, C, L, S och MP.

Dalarna: Dalarnas sjukvårdsparti, 6 mandat. Styr med M, KD, L, C och MP.

Värmland: Sjukvårdspartiet i Värmland, 6 mandat. Styr med M, KD, L, C och MP.