De styrande partierna i Region Sörmland, det vill säga Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vård för pengarna, har gett regionens tjänstemän i uppdrag att ta fram en plan för hur listningstaket ska genomföras. Det rapporterar P4 Sörmland.

Men redan nu står det klart att fler distriktsläkare kommer att behöva anställas. Det uppger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

– Vi kan inte gå ut och säga att det här ska ske nu på en gång och överallt, utan genomförandeplanen kommer vara att vi succesivt arbetar oss igenom vårdcentral för vårdcentral. Och vi kommer att behöva anställa flera distriktsläkare, men i dag har vi också väldigt många hyrläkare i primärvården som vi då kan fasa ut, säger hon till P4 Sörmland.

Staffan Ahlkvist, ordförande i distriktsläkarföreningen i Sörmland, välkomnar beskedet om listningstak.

– Vi stöttar initiativet. Ett avgränsat uppdrag är en förutsättning för en effektiv och patientsäker primärvård. Att skapa förutsättningar för kontinuitet är grundläggande för att kunna lyckas med sjukvårdens utmaningar, säger han till Läkartidningen.

Staffan Ahlkvists bedömning är dock att förändringen inte kan genomföras utan ytterligare tillskott till primärvårdens befintliga budget, samt att läkarnas lista måste vara blandad och väl avvägd vad gäller vårdtyngd.

– Dessutom är vi övertygade om att det under en övergångsperiod kommer att krävas hyrläkare för att kunna täcka upp där patienter inte kan få en fast läkare, säger Staffan Ahlkvist.

Alla är dock inte lika nöjda med beskedet om listningstak. Moderaternas oppositionsråd Magnus Leivik är mycket kritisk och hänvisar till dagens brist på allmänläkare. 

– Om läkarna inte räcker till så är det ett antal patienter som blir utan läkare. När och hur ska de då få vård? Om det var så enkelt att vi bara kunde begränsa antalet patienter per läkare så skulle vi väl ha gjort det runt om i Sverige för länge sedan, men det här kommer att falla på sin egen orimlighet, att en stor andel av befolkningen blir utan distriktsläkare och inte får komma till primärvården, säger han till P4 Sörmland.

Staffan Ahlkvist menar dock att det faktiskt kan bli bättre även för de patienter som till en början inte kan få en fast distriktsläkare.

– Reflexkritiken är ju att ställa frågan hur det blir för dem som inte får en fast läkare. Vår erfarenhet från de vårdcentraler som redan har börjat jobba så här är att det blir mycket bättre även för de patienter som inte i första skedet får en fast specialist. Det blir ändå en mer patientsäker situation och en förbättrad kontinuitet för den gruppen.

Läs också:

SFAM:s ordförande Hanna Åsberg: »Vi måste våga prata om listningstak«

Läkare vill ha listningstak för att rädda sin vårdcentral

Få regioner tillåter listningsstopp

Dalarna tillåter listningsstopp på vårdcentraler

Vårdcentral i Varberg vill sätta stopp för nya patienter