Regionstyrelsen kommer nu i april besluta om nya riktlinjer för marknadsföring för hälso- och sjukvård samt tandvård. Bakgrunden är framväxten av marknaden för nätläkarbolag, där Sörmland har blivit ett nav för flera aktörer såsom Doktor.se och Kry.

I ett tjänsteutlåtande till politikerna i regionstyrelsen skriver primärvårdens utvecklingsenhet att riktlinjerna behöver uppdateras bland annat på grund av »den digitala vårdens tillkomst och expansion« för att »förtydliga för vårdgivare vad som gäller för information och marknadsföring«.

Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) säger till Dagens Medicin att hon blivit bekymrad över hur vissa företag har marknadsfört sig och hur reklamen styrt vården mot efterfrågan snarade än behov.

– Det har varit mycket osakligt som jag själv sett med egna ögon, både massiv reklam i tunnelbana, på baksidan av våra bussar, i pop up-fönster på spelsajter, hos barn och unga, och så vidare.

I förslaget till nya riktlinjer som ligger på regionstyrelsens bord står att all marknadsföring ska »stämma överens med god marknadsföringssed, affärssed och andra rådande normer i branschen som syftar till att skydda konsument och näringsidkare vid marknadsföring«. Marknadsföringen får bland annat inte missbruka allmänhetens förtroende, »spela på rädsla, fruktan eller andra känslor som är negativa« eller idealisera bilden av hur vården fungerar.

En sak som Läkartidningens läsare har tagit upp är att digitala vårdgivares reklam ibland känns påträngande. I Sörmlands riktlinjer påtalas detta i en egen punkt. Marknadsföringen får inte ske »så att den upplevs som påträngande för allmänheten eller inskränker medborgarens valfrihet eller handlande«.

I riktlinjerna påtalas att medlemmar i Läkarförbundet är bundna av förbundets regler för marknadsföring av läkarverksamhet. Och ett brott mot Läkarförbundets regler är också ett brott mot Region Sörmlands riktlinjer. Riktlinjerna ska finnas med i kommande upphandlingar; brott mot dessa innebär avtalsbrott.

Sörmland har blivit mer attraktivt för de privata digitala vårdbolagen på senare år. Företag som Kry och Min Doktor har dock vuxit sig starka genom Region Jönköpings län, vilket var först ut i Sverige med att likställa digital vård med fysisk. 

Monica Johansson ger Jönköpings län en känga för att inte styrt upp situationen tidigare.

– Det är många som har levt länge med det här och Jönköping är de som levt längst. Och Jönköping har väl inte dragit så många strån till stacken, så att säga. Men jag vill inte peka finger åt någon utan det här är något som vi bara kan lösa gemensamt, säger hon till Dagens Medicin.

Regionstyrelsen fattar beslut om de nya riktlinjerna 23 april. Här kan du läsa tjänsteutlåtande och förslag till riktlinjer i sin helhet.

 

Läs även:

Nätläkarbolaget Medicoo i konkurs

Fel modell för ersättning bromsar digital utveckling i vården

Kry till Sörmland – blir dyrare för regionerna

Nätläkarnotan har ökat kraftigt

Ny avgift för digital vård i Sörmland

Beslut om ersättning till nätläkare dröjer till sommaren

Läkarförbundet kritiskt till Kry-reklam om »förkylningstider«

IVO: Krys kvalitetsarbete fungerar

Avgift klubbad för digitala vårdbesök