Simon Rundqvist, barnläkare vid Länssjukhuset Ryhov och ordförande för programområdet barn och ungdomars hälsa. Foto: Johan Gyllensvärd

NPO barn och ungdomars hälsa har föreslagit totalt 23 vårdområden inom barnsjukvården som bör genomlysas för att se om de ska bli nationell högspecialiserad vård eller inte. 

– Åtta av dem tycker vi att det är särskilt viktigt att titta på. Det är områden som lyfts av många, eller där det funnits en diskussion under många år, säger Simon Rundqvist, barnläkare vid Länssjukhuset Ryhov och ordförande för programområdet.

Det handlar alltså om vård av extremprematura barn, könsdysfori och intensivvård av barn. 

Men också om svåra kroniska smärttillstånd, svåra kroniska lungsjukdomar, benmetabola sjukdomar och barnmisshandel, där de ser behov av ett utvidgat nationellt kunskapscentrum. 

Så kallad suspekt immunpsykiatri hos barn, Pans/Pandas, och även myalgisk encefalomyelit, hör också till det som bör genomlysas först, enligt Simon Rundqvist och de andra i programområdet.

Barn och ungdomars hälsa är ett brett område. Har det varit svårt?

– Det är klart att det har varit ett svårt och tidskrävande arbete. Men till slut har vi landat i en lista som vi kan stå för, säger Simon Rundqvist och tillägger:

– Men jag tycker att det har löpt på bra. Eftersom vårt område på sätt och vis spänner över alla andra NPO:er har det varit viktigt att ha en dialog med delföreningarna. Vi har också i vissa fall haft dialog med andra NPO:er.

Finns det något som ni har varit oense om?

– Det här med nivåstrukturering är en känslig sak, så är det ju. Man får ha respekt för att det finns olika åsikter mellan regioner och så där. Det är klart att det finns områden som vi har strukit från vår lista eftersom vi inte haft en samsyn att vi ska lyfta det.

Till exempel vaddå?

– Eftersom vi inte har varit överens vill jag kanske inte lyfta fram dem. Men vi har fört fram till Socialstyrelsen att de områdena har diskuterats, men att vi inte landat i en gemensam ståndpunkt i vårt NPO. 

Enligt Simon Rundqvist finns det också områden som de varit överens om inte bör bli nationell högspecialiserad vård.

– Ett sådant område är vården vid cystisk fibros. Där finns det en nivåstrukturering som fungerar och som vi inte tycker att det finns anledning att riva i.

Läs mer:

Det här kan bli nationell högspecialiserad vård

»Vi har vaskat fram två områden som är särskilt viktiga«