SKL:s årliga punktprevalensmätning av andelen patienter med trycksår i slutenvården visar på en minskning i Sverige i stort. Nu är andelen 12,3 procent, jämfört med 14,1 procent i mätningen i fjol.

En del av dessa patienter har fått trycksår på sjukhuset. Men också där har andelen sjunkit. I årets mätning var den 9,3 procent, vilket kan jämföras med 10,6 procent i fjol.

– Det är verkligen glädjande att vi nu ser så tydliga resultat av regionernas arbete med att minska risken för trycksår, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

Siffrorna har gått lite upp och ner genom åren, men över tid ser man en minskning. För åtta år sedan hade 16 procent av patienterna i slutenvården trycksår. Andelen som fått skadorna under sjukhusvistelsen har bara mätts två år tidigare och vid båda mätningarna var andelen över 10 procent.

Men det finns också stora regionala skillnader. I årets mätning låg Norrbotten sämst till med 19,9 procent, där 14,1 procent fick trycksår på sjukhuset. I Kalmar län var det bara 4,8 procent, varav 2,6 på sjukhuset.

Den vanligaste typen av trycksår är kategori 1, hudrodnad som inte bleknar vid tryck. Det vanligaste stället på kroppen är ryggslutet/sacrum.

Drygt 14 800 patienter ingick i mätningen som gjordes genom observation, riskbedömning och journalgranskning. Undersökningen genomfördes vecka 10 i år.

Mer statistik finns på SKL:s webbplats.