Regeringens utredare Harriet Wallberg.

Harriet Wallberg har utrett hur kompetensen bland undersköterskor kan stärkas och tydliggöras. Enligt en kartläggning i utredningen finns det kompetensbrister hos yrkesgruppen i dag.

För att kvalitetssäkra yrket föreslås att en skyddad yrkestitel införs för undersköterskor. Det innebär att endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda titeln undersköterska.

– Det råder väldigt stor variation i utbildningens innehåll och då främst inom vuxenutbildningen. Det har lett till att det är svårt att veta vad en undersköterska har för kompetens, säger den särskilde utredaren Harriet Wallberg i ett pressmeddelande.

Titeln ska kopplas till en ny sammanhållen vård- och omsorgsutbildning som ska leda till en undersköterskeexamen, enligt ett tidigare förslag från Skolverket.

Fackförbundet Kommunal har under flera år slagits för att undersköterskorna ska få egen legitimation. Men enligt Harriet Wallberg uppfyller yrket inte de kriterier som krävs för legitimation i hälso- och sjukvården. 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.