Paula Wallmon, ordförande i Örebro läns läkarförening. Foto: Jesper Cederberg

I februari i år lämnade Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län, sin post med omedelbar verkan. 

Nu pågår rekryteringen av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Med anledning av det skickade tre läkare i regionen ett öppet brev till regiondirektör Rickard Simonsson och hälso- och sjukvårdsnämnden. I brevet, som tidningen Sjukhusläkaren tagit del av, målar läkarna upp en mörk bild av utvecklingen av hälso- och sjukvården i länet.

Bland annat anser läkarna att det är en alarmerande låg andel högre chefer med medicinsk kompetens. Läkarna är också bekymrade över att många viktiga beslut tas utan föregående utredning, konsekvensanalys och med obefintlig transparens och kommunikation.

I brevet beskrivs hur läkare och verksamhetschefer känner sig maktlösa och att flera har slutat under de senaste åren.

För att få en ledning som har personalens förtroende och för att kunna skapa en verksamhet baserad på kompetens krävs enligt läkarna att hälso- och sjukvårdsdirektören – och den högre ledningen – är läkare.

Efter några mindre tillägg till texten ställde sig Örebro läns läkarföreningen också bakom brevet. Föreningen startade dessutom en namninsamling bland läkarna i regionen till stöd för innehållet i brevet. Hittills har omkring 270 personer skrivit under.

– Huvudbudskapet är att vi tycker att det är för mycket byråkrati och för lite fokus på att det är de medicinska frågorna som borde styra sjukvården. Vi uppfattar att det är för få läkare som leder sjukvården, säger Paula Wallmon, ordförande i Örebro läns läkarförening, till Läkartidningen.

Vad hoppas ni att brevet ska ge?

– Vi vill att det ska bli mer känt att vi tycker att det är ett problem att det inte är läkare som leder sjukvården. Det är inte okänt för vår regiondirektör, men vi tänker att det kan vara okänt för politikerna ovanför honom. Vi tror också att det kan vara okänt för ganska många läkare att vi är många kollegor som tycker så här. Det handlar om att försöka vända en trend.

Paula Wallmon medger dock att det kan vara svårt att få läkare att faktiskt söka och ta jobb som chef i sjukvården.

– Det är inte alltid ett naturligt karriärsteg för en läkare. Många väljer att göra en forskarkarriär, då ryms inte en chefskarriär också. Och jag tror att de flesta läkare är glada för sitt kliniska arbete och att det är det man drivs av. 

– Det finns många som klagar mycket på att vi inte gör rätt saker längre, att vi ägnar oss åt för mycket administration, och det är för mycket fokus på sådant som inte är det medicinska. Men vi tror inte att det kommer att ändras så länge sjukvården inte återgår till att vara styrd av de med högst medicinsk kompetens, det vill säga läkarna. 

Hur ska man göra för att få in fler läkare som chefer då?

– Det har vi tänkt mycket på. För det första tror vi att man ska hitta bra exempel, kollegor som har lyckats med sitt chefsutövande och där sjukvården har fått en positiv vändning. Det kan handla om en klinik eller en vårdcentral där man kan se ett samband mellan lyckade resultat och att det varit en eller flera läkare som leder.

En annan framkomlig väg för fler läkarchefen skulle enligt Paula Wallmon vara en typ av mentorskap. Hon tänker sig att de läkare som i dag är chefer skulle kunna bli mer uppmärksamma på andra läkarkollegor som kan vara lämpade för att bli ledare, och att dessa chefer skulle kunna fungera som goda förebilder.

– Alla är inte lämpade för att bli ledare, men om man själv är en bra ledare så finns det en stor möjlighet att se potential hos andra, säger Paula Wallmon.

Efter påsk ska läkarföreningen träffa regiondirektören för att lämna över namnunderskrifterna och diskutera innehållet i brevet.

Läs också:

Örebros hälso- och sjukvårdsdirektör slutar