Sven Söderberg, ordförande för Svenska Privatläkarföreningen. Foto: Läkarförbundet.  

Sven Söderberg blev omvald som ordförande för Svenska Privatläkarföreningen vid fullmäktigemötet som hölls i helgen.

Hur var helgens fullmäktigemöte?

– Det var mycket upprörd stämning om momsen och det var mycket diskussioner om hur vi ska utveckla och förbättra den nationella taxan.

I Anna Nergårdhs utredning »En god och nära vård« ingår att titta på hur läkare som får ersättning enligt nationella taxan ska integreras i primärvården framöver. Hon var på plats på fullmäktigemötet för att berätta om det pågående arbetet.

 Vad tycker Privatläkarföreningen i den frågan?

– Vi anser att det är ett system med många fördelar som samtidigt är föråldrat och behöver uppdateras. Men det är viktigt att man bevarar en möjlighet för småskalig vård, kontinuitet och personligt ansvar.

Vad är det som behöver uppdateras?

– Det obligatoriska heltidskravet är konstigt i en modern värld, där många väljer att arbeta deltid. Vi anser att man ska kunna jobba deltid i den specialiserade öppenvården och jobba hos en annan vårdgivare, även inom slutenvården. Mycket kan i dag göras i den öppna specialiserade vården, som inte gick 1994 när det nuvarande systemet skapades. Vi anser att det som kan göras ska göras där, och att det ska vara möjligt även för mindre vårdgivare att göra det.

Skatteverket har beslutat att momsbelägga inhyrning av sjukvårdspersonal från första juli. Vad anser ni om det?

– Många känner en mycket stor oro. Det är bara tre månader kvar och det är väldigt mycket som är oklart. Det finns till och med en osäkerhet om hur det påverkar transaktioner inom ett läkarhus, till exempel om ett läkarhus anlitar läkare som har egna bolag.

Vad bör man göra, tycker ni?

– Vi anser att införandet måste skjutas upp tills det är ordentligt utrett. Vi tycker att man måste invänta klara besked om vad som är svensk skatterätt. Det kravet ställer vi tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och landsting, Vårdgivarna, Läkarförbundet och Svenskt Näringsliv.

Vilka kan konsekvenserna i värsta fall bli för er privatläkare?

– I värsta fall att man får lägga ner företag eller att välfungerande företag måste omorganiseras för att undvika en moms som man inte kan kompenseras för. Ett annat problem är att det bryter mot konkurrensneutraliteten eftersom de landstingsdrivna enheterna får full momskompensation.

En annan nyhet är att medlemmar i Privatläkarföreningen som har uppnått pensionsålder men fortfarande arbetar som läkare ska vara fullvärdiga medlemmar.

– Pensionärer är ett föråldrat begrepp i dagens värld. Många äldre tar ut en pension men fortsätter arbeta. Är man yrkesverksam ska man vara fullvärdig medlem. Vi har haft ett antal fall där personer anmält att de är pensionärer till Läkarförbundet vid 65 års ålder, men fortsatt jobba. Om de då får problem och ber oss om hjälp kan vi inte hjälpa dem i yrkesfrågor. Så vi tar bort ordet ”pensionär” ur våra stadgar och har bara yrkesverksam/icke yrkesverksam som alternativ. 

Läs också:

Beskattning helt utan lagligt stöd

Moms på hyrpersonal i vården från första juli

Högsta förvaltningsdomstolen: Inget momsundantag för uthyrning av vårdpersonal

Privata vårdgivare riskerar momssmäll för hyrpersonal