Hans Hägglund, ordförande Nationellt programområde cancer och nationell cancersamordnare vid SKL.

– Vi valde att gå ut väldigt brett för att inte missa någonting och då blev bruttolistan omfattande. Sedan har vi arbetat internt med listan i regionerna och vaskat fram två områden som vi tycker är särskilt viktiga, säger Hans Hägglund, ordförande Nationellt programområde cancer och nybliven nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Ett område som lyfts fram är alltså avancerad bäckenkirurgi vid recidiv av till exempel rektal- eller prostatacancer. Ett annat är endokrina, inklusive neuroendokrina, tumörer.

Enligt Hans Hägglund är det här komplexa områden som kräver multidisciplinärt samarbete.

Vid avancerad bäckenkirurgi vid recidiv av olika tumörtyper rör det sig nationellt om en liten volym.

– Där krävs samlad kompetens och effektivt resursutnyttjande för bästa resultat, säger Hans Hägglund.

Endokrina, inklusive neuroendokrina, tumörer omfattar ett flertal diagnoser, där varje diagnos innehåller väldigt få patienter.

– Det är ofta en väldigt komplicerad behandling med till exempel radionukleider. Det är också en väldigt dyr behandling.

Det finns ju redan en modell för nivåstrukturering av cancervården. Hur lirar den nya modellen för nationell högspecialiserad vård med det?

– Förut har RCC i samverkan skött nivåstruktureringsprocessen. Men vi har tolkat som att vi nu lämnar över framtida nivåstrukturering till Socialstyrelsen, säger Hans Hägglund och fortsätter: 

– När det gäller områden som redan är nivåstrukturerade har vi uppfattat att målsättningen är att de ska gå över och bli nivåstrukturerade enligt Socialstyrelsens modell. Sedan är frågan om man bara kan överföra det här, eller om det finns några juridiska hinder. Det har jag inget svar på.

Läs mer:

Det här kan bli nationell högspecialiserad vård

»Till slut har vi landat i en lista som vi kan stå för«