Under sommaren 2017 rådde en mycket besvärlig situation vid Karolinska universitetssjukhuset. Plats- och personalbrist ledde bland annat till att köerna till vissa canceroperationer växte sig långa.

12 patientfall där fördröjningen överstigit 30 dagar granskades internt av sjukhuset. I tre av dessa fall gjorde sjukhuset en lex Maria-anmälan.

Mot bakgrund av rapporteringen kring de långa cancerköerna, samt uppgifter om att Karolinska tackat nej till hjälp från Danderyds sjukhus, upprättade polismannen Paul Beijnes på eget initiativ en polisanmälan om grovt vållande till annans död.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att förundersökning läggs ner.

– Det har inte gått att bevisa att något brott har begåtts. Det är en sammanvägning. Förundersökningen har inte varit inriktad på en utpekad enskild person, utan vi har tittat brett på händelseförloppet, skriver kammaråklagare Jennie Nordin i en kommentar till Dagens Nyheter.

Paul Beijnes är inte nöjd med åklagarens beslut. Han uppger för Dagens Nyheter att han lagt in en begäran om överprövning.

– Jag anser att frågan borde ha varit om det är straffritt att genom underlåtenhet att operera i tid i praktiken skynda på människors död med motiveringen att de ändå kanske skulle dö av sin åkomma. Rättsväsendet har ett uttalat ansvar för rättsutvecklingen till skydd för medborgarna, något som medborgarna genom beslutet tyvärr går miste om, säger Paul Beijnes till tidningen.

Efter de fördröjda canceroperationerna anlitade Karolinska universitetssjukhuset läkaren Anders Milton för att göra en extern utredning.

I hans utredning, som presenterades i maj förra året, konstaterades att 60 patienter fått vänta längre än 30 dagar på sina operationer. Enligt utredningen var ett av grundproblemen till köerna den stora bristen på operationssjuksköterskor som kan assistera vid stora bukoperationer.

Dessutom kritiserades flera personer, däribland temachefen för tema cancer, funktionschefen för PMI samt sjukhusets produktionsdirektör. Kritiken gällde bland annat att de inte snabbt nog lyft problemen om operationsfördröjningarna till sjukhusdirektören.

Läs mer:

Efter cancerköerna 2017 – IVO-kritik för lång väntan i ytterligare ett fall

IVO-kritik mot Karolinska för lång väntetid till canceroperation

Karolinskas högsta ledning larmades om cancerköerna

Anders Milton har utrett Karolinskas cancerköer: »Jag tror att man underskattade problemet med personalbristen«

IVO ger Karolinska bakläxa – cancerköer inte tillräckligt utredda

Åklagare utreder vållande till annans död efter långa cancerköer