Inför EU-valet på söndag har kvinnors rätt till abort seglat upp som en het fråga.

Bland annat rapporterade Dagens Nyheter häromdagen att Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson Lars Adaktusson (KD) under sin tid som EU-parlamentariker frekvent röstat emot kvinnors aborträtt – både i Europa och globalt.

I samma veva kommer nu alltså Socialstyrelsen med ny statistik om hur det egentligen ser ut med aborter i Sverige.

Den visar en tydlig fortsatt minskning av andelen aborter bland yngre kvinnor.

I åldersgruppen 15 till 19 år gjordes förra året 11 aborter per 1 000 kvinnor, vilket motsvarar en halvering jämfört med 2009. Även i gruppen 20 till 29 år – den grupp där aborter är vanligast – ses en minskning på senare år.

– Att aborterna minskar bland yngre kvinnor kan dels bero på ekonomiska subventioner av preventivmedel, och dels att kvinnor i större utsträckning än tidigare använder långtidsverkande preventivmetoder som hormonspiral och p-stav, säger Inga-Maj Andersson, barnmorska och utredare på Socialstyrelsen, i ett uttalande.

Statistiken visar också att 93 procent av alla rapporterade aborter gjorts med medicinsk metod, det vill säga tabletter. Och att aborter som utförs tidigt i graviditeten fortsätter att öka i andel. Förra året utfördes 57 procent av aborterna redan före vecka 7.

Enligt Inga-Maj Andersson kan det till exempel bero just på att allt fler aborter görs med medicinsk metod. Hon konstaterar att barnmorskor kan handlägga aborter på delegation av läkare på en del kliniker, vilket har visat sig öka tillgängligheten och minska väntetiderna. 

– Kvinnan kan därmed få tillgång till abort i ett tidigare skede i graviditeten, säger Inga-Maj Andersson.