Vid en förlossning på Södertälje sjukhus hade personalen svårigheter att tyda fosterövervakningen (CTG). Barnet föddes senare med allvarlig hjärnskada på grund av syrebrist. Chefläkaren påpekar i lex Maria-anmälan riskerna med att CTG-utrustningen, som används i hela landet, använder en öppen trådlös frekvens och kan störas av vanliga apparater.

– Vi gjorde en mycket omfattande utredning, och externa experter har bland annat visat att en ringklocka i korridoren kunde störa utrustningen, säger chefläkare Michael Gårdebäck till Nyhetsbyrån Siren.

CTG-utrustningen använder samma frekvens, 433 Mhz, som exempelvis fjärrkontroller, enligt anmälan. 

– Jag vet att andra sjukhus känner till problemet. Barnmorskorna på ett annat sjukhus i Stockholmsområdet får till exempel problem, har jag hört, när ambulanspersonalen öppnar garageportarna med fjärrkontroll på våningen under, säger Michael Gårdebäck till Nyhetsbyrån Siren.

Sjukhuset vill, enligt anmälan, att Inspektionen för vård och omsorg kommunicerar med Läkemedelsverket »kring hur de kommit fram till att sina slutsatser att utrustningen är säker och att ytterligare utredning inte behövs«. Sjukhuset har vidtagit åtgärder för att händelsen inte ska upprepas. Bland annat har dörrklockan tagits bort.

– Egentligen är det tveksamt om händelsen faller under lex Maria. Men jag anmäler nu av principiella skäl för att få Ivo:s syn på om det är rimligt att vi ska ha de här riskerna, trots att man vet att det finns ett inbyggt problem. Vi tycker att man ska byta frekvensen, säger Michael Gårdebäck till Nyhetsbyrån Siren.