Magnus Isacson, allmänläkare från Stockholm, är ny ordförande för Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). Foto: Joakim Andersson

– Det känns väldigt kul, och det är ju en ära att bli vald. Nu får vi se vilka möjligheter det finns att driva olika frågor, säger Magnus Isacson till Läkartidningen.

Vilka frågor vill du driva under de här två åren som du är ordförande?

– Jag tycker att det är viktigt med den allmänmedicinska identiteten, att försöka få fram så mycket som det bara går om vad vi gör, varför det är viktigt med allmänmedicin och att det är väldigt effektivt att ha en välutbyggd primärvård. Sedan vill jag stimulera forskning och hjälpa till och skriva remissvar på Göran Stiernstedts och Anna Nergårdhs utredningar.

Du har tidigare varit inne på att det vore önskvärt att fler allmänläkare forskade samt att inspirera studenter och AT-läkare till att bli allmänläkare. Hur kan man lyckas med det?

– När det gäller att locka yngre känns det som att vi måste få till att läkarna har ett begränsat uppdrag och en begränsad lista så att man har en rimlig mängd patienter. Om yngre kollegor och ST-läkare känner att det ändå finns ett rimligt mål, då kommer fler välja allmänmedicin. Men om det är som i dag där många allmänläkare, med rätta, klagar över att det är ett oändligt uppdrag så kommer ingen att vilja bli allmänläkare. 

– Vad gäller forskning tror jag det handlar om att man ska försöka integrera det så mycket som möjligt i den vanliga verksamheten. Akademiska vårdcentraler är bra, liksom nationella forskarskolan och liknande.

Hur angeläget är det att få till en primärvårdsreform?

– Jag är ganska ny som allmänläkare så för mig känns det lite som nu eller aldrig. Men det har man väl känt tidigare också. Men nu växer den äldre befolkningen, och ska vi klara av just den biten med multisjuka patienter, då måste det göras i primärvården. Det går inte att göra på sjukhus. Fortsätter vi på samma sätt med en väldigt sjukhuskoncentrerad vård så kommer det gå väldigt dåligt inom några år, så jag skulle säga att det är väldigt angeläget.

Vilka enskilda förslag är mest angelägna att få med i en primärvårdsreform?

– Att alla ska garanteras en fast läkare är det absolut viktigaste. Där är det viktigt att säga att en fast läkare inte på något sätt står i kontrast till teamarbete eller fast vårdkontakt. Det kan vara hemsjukvårdspatienter som har sin fasta vårdkontakt som är en distriktsköterska, men det är trots allt en läkare som tar de flesta medicinska besluten och har den yttersta kompetensen. 

– Sedan återkommer jag till det här med begränsad lista, att man ska ha tak för hur många man klarar av.

Det råder en brist på allmänläkare i dag. Om alla ska få en fast läkarkontakt, och få lov att sätta ett tak, hur ska ni allmänläkare räcka till?

– Det är ett problem. Jag tycker att det är klokt att under en övergångsperiod lista på geriatriker och barnmedicinare så gott det går. Sedan finns det hyrläkare redan i dag. Jag tycker att de som inte kan få fast läkare precis i början kan få gå till en hyrläkare under en övergångsperiod. 

– Sedan måste man dimensionerna ST-tjänster i allmänmedicin så att det går snabbt att få upp antalet allmänläkare. Men visst, övergången kommer att bli svår.

Magnus Isacson är vald till SFAM-ordförande fram till 2021. Annika Larsson, som varit tf ordförande sedan oktober 2018, valdes till vice ordförande.

Läs också:

Han föreslås bli ny SFAM-ordförande

Flitig debattör årets allmänläkarvän

Hanna Åsberg slutar som ordförande i SFAM