Att kostnaden dragit i väg beror på att andra projekt på Östra sjukhusets område har påbörjats samtidigt som sjukhuset har byggts, menar Lars Jansson, förvaltningschef på regionala Västfastigheter.

– Vi har fått anpassa barnsjukhuset allt eftersom, när planerna för resten av tomten har kommit fram. Det har varit helt andra kulvert- och logistiklösningar som påverkar bland annat nedervåningarna i huset, säger han till SVT Nyheter Väst.

Lars Jansson menar att man borde ha väntat med att börja bygga sjukhuset till dess de frågorna var lösta. Nu undersöker Västfastigheter vilka förklaringar som ligger bakom den till synes dåliga planeringen, både för att ta lärdom och för att äska mer pengar från politikerna. Samtidigt brottas regionen med ekonomiska problem, vilket nyligen ledde till ett nytt åtgärdspaket.

SVT:s granskning visar också att regionen inte följt lagen vid val av entreprenör när en försörjningsbyggnad skulle byggas i anslutning till det nya barnsjukhuset. Uppdraget, värt omkring 200 miljoner kronor, upphandlades inte utan gick direkt till byggföretaget NCC som tidigare vunnit upphandlingen av själva sjukhuset. Lars Jansson säger till SVT att det var fel men att det funnits en oro för att sjukhuset inte skulle ha blivit klart i tid om försörjningsbyggnaden upphandlats.

Byggandet av det nya barnsjukhuset satte igång i maj 2015. Då beräknades det kosta 1,2 miljarder kronor. Tidigare i år hade anslagen ökat till 1,6 miljarder. Nu pekar prognosen på 1,9 miljarder kronor och Lars Jansson menar att det inte heller kommer att räcka.

Sjukhuset är planerat att stå klart 2021.

 

Läs även:

Åtgärdspaket väntar Västra Götaland

Barnsjukhus i Göteborg anmäls för dålig arbetsmiljö