Enligt dagens rekommendationer ska analyssvar lämnas ut inom max 28 dagar efter att en kvinna genomgått screening för livmoderhalscancer.

Men enligt den granskning som Ekot nu har gjort finns det stora skillnader mellan olika regioner när det gäller hur länge kvinnor får vänta på svar.

Längst är väntetiderna i Region Uppsala och Västra Götaland, där kvinnor fått vänta upp till ett halvår. I Jämtland Härjedalen kommer däremot svaret inom mindre än två veckor.

På senare år har antalet fall av livmoderhalscancer ökat i Sverige, vilket Läkartidningen rapporterat om vid flera tillfällen. 

Nu säger Joakim Dillner, ordförande för nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, att det är möjligt att ökningen har med den försenade handläggningen av provsvar att göra.

För även om det för de flesta kvinnor inte innebär någon risk att vänta på svar, så kan det i de fall där provsvaret visar på cellförändringar göra att viktiga insatser för att förhindra utveckling av livmoderhalscancer fördröjs.

Socialstyrelsen ska nu inleda en översyn av svarstiderna.

Läs också:

Laboratorier missar för många cellförändringar hos kvinnor

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov

2 000 kvinnor kan komma att kallas till nytt cellprov