Björn Hallström. Foto: Praktikertjänst

Vårdcentralen är en av de lite större i Nyköping med sina 70 anställda och omkring 17 000 listade patienter. Som för så många andra vårdcentraler är kösystemet via telefon svårhanterligt.

– Det tar mycket kraft. Alla sjuksköterskor sitter upptagna i telefonen varje morgon i flera timmar. Tuffa dagar är det flera hundra ärenden, säger Björn Hallström, distriktsläkare och verksamhetschef på Vårdcentralen Stadsfjärden.

Ett annat problem är att det är svårt att prioritera bland patienterna.

– Oavsett om du ringer för ont i bröstet eller fotvårta, så sorteras du enligt vem-som-ringde-först-principen. Det är väldigt stelt.

Nu vill vårdcentralen ändra på det. Som en del av Praktikertjänst har den, liksom 20 andra vårdcentraler i koncernen, valt att använda den digitala lösningen Praktikertjänst 24, där kontakten med patienterna sköts med hjälp av en app. Vårdcentralen deltog i ett pilotprojekt i fjol och har nu valt att fortsätta använda plattformen. 

Patienterna knappar in sina åkommor och och därefter avgörs om ärendet kan hanteras genom chatt, telefon, besök eller hembesök. Vissa saker går direkt till läkare som exempelvis hudbesvär och urinvägsinfektioner hos kvinnor. I andra fall triageras patienten av en sjuksköterka, och om denna känner sig tveksam kan en läkare konsulteras digitalt.

Tanken är att appen ska bli vårdcentralens »huvudingång«. Därigenom hoppas Björn Hallström att telefonsamtalen ska minska med 80 procent till våren 2020.

– Vi har alltid brist på besökstider till alla yrkeskategorier. Och behöver vi lägga mindre tid, kraft och resurser på triagering får vi ökad tid till besök.

– Sedan är vi i ett läge där det är värt mycket om vi får en bättre arbetsmiljö med en förbättrad triagering och hantering av den stora mängden patienter varje dag. Med ett system där vi lite tydligare kan se vilka som ska prioriteras snabbt.

Björn Hallström ser helst att digital kontakt med vårdcentralen blir lika naturligt som att sköta bankärenden över nätet.

– Vi säger ju inte numer att vi kontaktar »internetbanken«, utan nu är det »jag måste prata med min bank« och då går man in i chatten i bank-appen. Det är det tänket vi vill få in hos våra listade patienter.

Vårdcentralen Stadsfjärdens patienter tycks också vara nöjda. I en undersökning bland dem som använt den digitala tjänsten skulle 93 procent rekommendera andra att använda den.

Framöver är det tänkt att tjänsten inte bara ska användas som huvudingång, utan också som huvudsaklig utgång. Exempelvis ska en patient kunna få ett automatiskt meddelande med uppföljande frågor en tid efter att ett nytt läkemedel har satts in.

– Det kommer att vara en stor skillnad för oss och det är något som efterfrågas av patienterna. Utkanalen ser vi mycket fram emot, säger Björn Hallström.

 

Läs även:

Allt vanligare att datorn frågar patienten