– Vi vill gärna styra patienterna mot deras egen digitala vårdcentral i stället för att de kontaktar en privat, för det får ju vi betala mer för och då dränerar vi våra egna vårdcentraler på pengar, säger Sofia Jarl (C), regionråd i Dalarna.

Region Dalarnas egna app »Min vård« har funnits sedan början av 2017. Tidigare har det mest handlat om läkarbesök, men nu ska dessa kompletteras med andra yrkesgrupper. Därtill ska patienten få mer hjälp att komma till rätt vårdnivå och lättare kunna röra sig mellan digital och fysisk vård.

Men kanske är patientavgiften det mest säljande argumentet gentemot invånarna. Senast nästa år sänks den för digital vård, från dagens 200 kronor till 100.

Kommer ni arbeta aktivt med marknadsföring av er egen app?

– Det blir en del av vårt arbete. Men sedan kan vi aldrig matcha vår marknadsföring med andra nätdoktorers, det är inte det vi lägger våra pengar på. Men det här handlar om en kraftsamling mellan sjukvården, vår kommunikationsavdelning och andra funktioner vi har i regionen för att nå ut bättre, säger Sofia Jarl.