Budskap i demonstrationen var tydligt: Förbättra processen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU så att dessa läkare snabbare kan integreras i den svenska sjukvården.

Demonstrationen handlade främst om läkare utbildade utanför EU, men bland de cirka 50 demonstranterna fanns också tandläkare och apotekare.

En av dem som deltog i demonstrationen var Aiman Elmansuri från den nya föreningen för internationella läkare i Sverige.

– Vi stödjer internationella läkare. De är här för att demonstrera mot olika orättvisa aspekter i läkarlegitimationsprocessen. Vi vill höra vad de vill och hur vi kan hjälpa dem i framtiden, säger han till Läkartidningen.

Flera av demonstranterna lyfte fram utformningen av kunskapsprovet som ett problem, bland annat därför att de anser provet lägger för stor tonvikt på prekliniska kunskaper.

– Det finns mycket kritik mot kunskapsprovet och vi har många synpunkter. Vi tycker inte att kunskapsprovet är riktat mot patientsäkerhet. Det innehåller så många frågor som inte är kliniskt relevanta. Vi tycker att det är orättvist att bygga sådana prov eftersom läkare kommer från olika bakgrunder. Många har varit specialister i upp till 20 år, säger Aiman Elmansuri.

Bakom demonstrationen stod Eric Simitko, aktiv inom Socialdemokraterna i Västerås. Hans engagemang i frågan väcktes när hans fru, med läkarutbildning från Ryssland, ansökte om svensk legitimation. 

– Om vi inte kan integrera de här högutbildade personerna, hur kan vi då förvänta oss att vi ska kunna integrera dem med lägre utbildning? säger Eric Simitko.

– När jag ser en barnkirurg med 20 års erfarenhet som går och städar på sjukhuset i Västerås så tycker jag inte att det är värdigt för Sverige.

Se en video från demonstrationen här nedan: