Erik Reinicke, projektledare för Ekosystem för e-hälsa i Östergötland, kommer att presentera regionens arbete med hemmonitorering på Vitalis i Göteborg nästa vecka. Foto: Region Östergötland

Arbetet med att utveckla en ny vårdform inleddes under förra året. Ett kunskapsunderlag blev klart i november och det har banat väg för planerna på hemmonitorering med den västra delen av länet som försöksområde.

– En fälla som vi försöker undvika – och som brukar vara ett problem vid utveckling av digital vård – är att inte bara fokusera på teknik. Därför jobbar vi med en helhet som kan handla om skilda områden som ersättningssystem, hur vårdpersonal upplever förändringarna och användarvänlighet, säger projektledaren Erik Reinicke.

Med tekniska möjligheter till hemmonitorering kan patienten få en tätare uppföljning och i förlängningen få snabbare behandling vid tecken på försämring.

Patienten mäter själv sina värden, med exempelvis en blodtrycksmätare, och dessa överförs direkt till en vårdenhet från exempelvis en surfplatta i hemmet.

– Hela tankesättet bygger på att arbeta mer proaktivt genom att hitta former för att få in mätvärden i realtid. På så sätt kan vi identifiera försämringar snabbare och ge en effektiv och bra vård till patienter i hemmiljö, säger överläkare Ulf Rosenqvist, som är medicinskt ansvarig vid medicinska specialistkliniken vid Lassarettet i Motala.

Lasarettet i Motala har deltagit i utvecklingsfasen av de nya digitala arbetsformerna och gjort en kartläggning av de behov som finns och hur ny teknik kan bidra till att utveckla vården.

– Det kan exempelvis gälla patienter med hjärtsvikt eller lungsjukdomar där vi kan få snabbare och tätare tillgång till viktiga värden som exempelvis syremättnad, blodprov och andningsfrekvens, säger Ulf Rosenqvist.

Satsningen går nu in i en upphandlingsfas för val av teknik. Planen är att komma igång nästa höst med större patientvolymer. Men redan mot slutet av 2019 räknar man med att börja med hemmonitorering i mindre skala via sjukhuset i Motala.

Karin Sörbin är verksamhetschef vid medicinska specialistkliniken:

– Den väl utvecklade hemsjukvården i Östergötland har varit en förutsättning för att utveckla en modell med hemmätningar och vi har förhoppningar om att det kan minska antalet akuta sjukhusinläggningar där så är möjligt.

Hon poängterar att pilotprojektet inte bara handlar om teknik.

– Det ställer även krav på att utveckla nya arbetssätt som måste bygga på att patienten känner sig mer delaktig i sin vård och även att medarbetarna har förtroende för tekniken.