Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd i ett ärende som gäller vem som får besluta om förordnanden för icke-legitimerade läkare 

Därmed står en dom från Kammarrätten i Stockholm fast. Den innebär att det endast är Socialstyrelsen som får ge de särskilda förordnanden som krävs för att personer utan legitimation tillfälligt ska kunna arbeta inom hälso- och sjukvården.

Tidigare har Socialstyrelsen, med stöd av ett bemyndigande från regeringen, infört en föreskrift som i vissa fall ger regionerna rätt att själva pröva ansökningar om särskilt förordnande. Det gäller exempelvis vid anställning av AT-läkare, men också för personer med läkarexamen som söker jobb innan AT-tjänstgöring.

Men i slutet av februari slog Kammarrätten i Stockholm fast att föreskriften inte får tillämpas. Detta eftersom regeringens bemyndigande står i strid med lag.

Sveriges Kommuner och landsting oroas över den nya situationen.

– Det nya rättsläget kommer att innebära väldigt mycket mer arbete för Socialstyrelsen och är administrativt betungande för regionerna. Jag tänker inte minst inför kommande sommarbemanning där många regioner fortfarande är i full gång med att anställa för att möta sommarens behov av vikarier, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och landsting, i en kommentar på organisationens webbplats.

Hon uppger att SKL:s förhoppning är att lagen ändras så att regionerna ska återfå rätten att fatta beslut om särskilt förordnande för icke-legitimerade läkare.

Läs också:

Socialstyrelsen överklagar dom om vem som får ge särskilt förordnande

Kammarrätten: Socialstyrelsens föreskrift om förordnande för AT-läkare är olaglig