Rapporten från Socialstyrelsen innehåller statistik över graviditet, förlossningar och nyfödda barn 2017. Siffrorna visar att andelen kvinnor som har ett högt BMI vid inskrivning i mödrahälsovården fortsätter att öka. 2017 räknades 26,4 procent av de gravida kvinnorna som överviktiga och 15,1 hade fetma.

Enligt rapporten har ökningen tilltagit de senaste tre åren.

– Det är bekymmersamt att siffrorna fortsätter att öka eftersom högt BMI innebär risk för både mamma och barn. Därför är det viktigt att lyfta den här lite känsliga frågan, liksom att det görs ett preventivt arbete i samhället och att mödravården erbjuder insatser och stöttar kvinnor under och efter graviditet, säger Anna Sandström, föredragande läkare och specialist i obstetrik vid Karolinska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Det finns stora regionala skillnader. Bland kvinnor som fick barn under 2017 var andelen med högst BMI störst i Dalarna och Södermanland, cirka 50 procent av kvinnorna där hade övervikt eller fetma. Stockholm hade den lägsta andelen med 23,7 procent övervikt och 10,9 procent fetma. 

Förlossningsstatistiken visar att andelen allvarliga bristningar ligger kvar på ungefär samma nivå som 2016. 5,2 procent av förstföderskorna och 1,3 procent av omföderskorna fick bristningar i bäckenbotten som drabbar ändtarmsmuskeln.

Men även här är det stora skillnader mellan de olika regionerna.

– Skillnaderna kan bland annat bero på olika rutiner för att diagnostisera skador, men också på arbetssätt på förlossningsklinikerna. Bristningar är ett område som uppmärksammats mycket de senaste åren och där flera satsningar gjorts, säger Anna Sandström.