Den 7 maj skrev 420 läkare utbildade utanför EU/EES kunskapsprovets teoretiska prov på fyra orter: Lund, Göteborg, Umeå och Kalmar.

Men det uppstod problem under del 3, där de prövande ska läsa en vetenskaplig artikel på engelska och svara på frågor. På tre av orterna, Göteborg, Umeå och Kalmar, hade artikeln tryckts i ett för litet format. Problemen drabbade 294 av de prövande.

– Vi hade problem med en utskrift som ledde till att deltagarna fick en förminskad variant av artikeln. Det upptäcktes redan i samband med provtillfället. Det var olyckligt, säger Magnus Hultin som är ansvarig för det medicinska kunskapsprovet.

Umeå universitet, som utför provet på uppdrag av Socialstyrelsen, har gått ut med information till provdeltagarna om vad som skett.

– Vi beklagar naturligtvis detta och har lagt in kontroller framöver för att säkerställa att det inte inträffar igen, säger Magnus Hultin.

Nu pågår rättning och analys av utfallet. Därefter ska de provansvariga besluta om betygsättning. Trots den svårlästa texten har många utifrån den preliminära rättningen ändå fått bra resultat på del 3, enligt Magnus Hultin.

»Vi kommer att före totalt betyg sätts på provet analysera utfall av olika sätt att hantera den uppkomna situationen så att ingen missgynnas«, skriver han i informationen till de prövande.

Provresultatet väntas vara klart om en och en halv vecka.