Magnus Svensson (C), regionråd och ordförande i hälsovalsutskottet i Region Gävleborg. 

Tidigare har Region Gävleborg sagt nej till tillfälliga listningsstopp för hälsocentraler som inte har kapacitet att ta emot alla patienter som vill lista sig. Men nu föreslår regionens hälsovalsutskott en förändring.

– Vi ser behovet av en begränsning för arbetsmiljön och patientsäkerheten. En förändring i den här riktningen lyftes från många hälsocentraler – både privata och offentliga – under valrörelsen och det har bidragit till att vi nu agerar, säger Magnus Svensson, regionråd för Centerpartiet och ordförande i hälsovalsutskottet i Region Gävleborg.

Förslaget om en revidering av regelverket – hälsovalshandboken – processas nu genom Region Gävleborgs politiska organ och väntas leda till ett beslut i regionfullmäktige i början av juni.

Inriktningen har redan förankrats inom regionens politiska ledning, som på grund av sin stora ideologiska bredd – från Centerpartiet till Vänsterpartiet och med Socialdemokraterna som ledande parti – haft svårt att enas tidigare.

Förslaget bygger på att tillåta listningsbegränsning i upp till sex månader. De ansökningar som beviljas av regionen måste vara kopplade till en handlingsplan med långsiktiga åtgärder för att kunna ta emot nya patienter.

Högst en vårdgivare per gång och geografiskt område kan beviljas listningsbegränsning. Gävleborg är indelat i sex sådana områden, med exempelvis Gävle kommun som ett av dem.

– Jag är medveten om att det är en kompromiss som inte är exakt det som företrädare för exempelvis privata hälsocentraler har eftersträvat. Men det är också en avvägning mellan rätten att fritt kunna lista sig och att hälsocentralerna ska kunna klara sitt uppdrag med rimliga arbetsförhållanden, säger Magnus Svensson.

Hälsocentralen City i Gävle har drivit på för en förändring efter att flera gånger fått nobben på ansökningar om listningsstopp.

Ing-Marie Ekström, verksamhetschef vid hälsocentralen, ser positivt på förslaget från regionens hälsovalsutskott, men är tveksam till om det kan vara till någon hjälp på sikt.

– I vårt fall är det lokalfrågan som gör att vi med omkring 12 000 listade patienter växt oss så stora som vi kan bli. Vi har byggt ut tre gånger i takt med att antalet listade patienter ökat. Men med varenda liten skrubb i fastigheten som vi nu nyttjar så finns helt enkelt inga andra lösningar, säger Ing-Marie Ekström.

Hälsocentralen har annars en förhållandevis god läkarbemanning med sju specialister i allmänmedicin och två ST-läkare.

– Regionen har tidigare hävdat att systemet är självreglerande: patienter som inte får vård blir missnöjda och listar sig hos andra vårdgivare. Ett sånt resonemang känns väldigt främmande när man vill värna om kvalitet och tillgänglighet.

Tidigare i våras gjorde Dagens Medicin en rundringning som visade att en majoritet av landets regioner säger nej till tillfälliga listningsstopp eftersom de anser att det krockar med lagen om valfrihetssysten (LOV). De regioner som tillåter möjligheten är Stockholm, Jönköping, Blekinge, Kalmar, Västerbotten och Dalarna.

Läs mer:

Få regioner tillåter listningsstopp

Dalarna tillåter listningsstopp på vårdcentraler

Nej till listningsstopp i Västernorrland

Landstinget Västernorrland ska utreda listningsstopp

Läkare vill ha listningstak för att rädda sin vårdcentral