– Vi har en stor andel människor med kroniska sjukdomar som i många fall inte har nytta av sjukhusets kapacitet utan mår bättre av att möta vården på vårdcentral eller hemma, säger Christer Jonsson (C), regionråd i Kalmar län.

– Och om ska vi lyckas med psykisk hälsa är det tidigt vi ska möta människor, inte när de blivit allvarligt psykiskt sjuka.

Bakom satsningen finns också den svåra ekvationen mellan en växande befolkning och svårigheterna i att rekrytera mer vårdpersonal. Med »nära vård« ska mer fokus ska ligga på primärvård och egenvård. Det politiska styret – bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna – har sneglat på bland annat Borgholmsmodellen där hälsocentralen, ambulansen och kommunen samarbetar kring personer med hemsjukvård och där man testat hemmonitorering av patienter med hjärtsvikt.

Man har också tittat på Oskarshamn där sjukhus och kommun samarbetar med uppföljning av tidigare inlagda patienter.

– Allt det är för oss vägen mot nära vård, säger Christer Jonsson.

Ett mål i arbetet är att alla hälsocentraler ska ha fast läkarbemanning. Samtidigt saknas i dag många allmänläkare.

Hur ska ni lyckas locka läkare?

– Vi har en väldigt offensiv satsning på ST-tjänster. Men sedan handlar det också om att göra riktade insatser på enheter där man har bemanningsbekymmer.

Han nämner bland annat att regionen satsat på utbildningscentraler för att utbilda fler specialister i allmänmedicin och ge stöd till invandrande läkare. Därtill har en vårdcentral tagit fler ST-läkare än den normalt skulle, så att läkarna sedan kan placeras på vårdcentraler med bemanningsproblem. 

Blir det något listningstak?

– Vi har inte fastlagt något vad gäller antalet patienter per läkarteam utan vi vill nog fortsätta att pröva oss fram.

Totalt ska den extra satsningen mot nära vård kosta 100 miljoner kronor över hela mandatperioden. Hittills har 20 av dessa lagts in i budgeten för år 2020.

Läs även:

Få regioner tillåter listningsstopp

Borgholmsmodellen prisas

»Kan Borgholm-modellen bli lösningen för framtidens sjukvård?«