– Nej, detta är inte praxisskapande. Man har gjort en annan bedömning, säger Göran Nilsson, ordförande i Högskolans avskiljandenämnd.

Kammarrätten i Stockholm beslutade nyligen att en manlig läkarstudent vid Linköpings universitet ska avskiljas från sin utbildning efter att han skrämt och oroat sina yngre kvinnliga medstudenter genom att skicka olämpliga mejl till dem. Nämnden hade avslagit universitetets begäran att avskilja studenten. Det fanns inte påtaglig risk för skada. Men beslutet överklagades och förvaltningsrätten och kammarrätten bedömde att det fanns en sådan risk. 

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) har få ärenden, kanske fyra per år. Och det är inte ovanligt att de överklagas, men det är ovanligt att de ändras i domstol, enligt Marie Stern Wärn, huvudföredragande i HAN.

Göran Nilsson är ordförande i nämnden sedan åtta år tillbaka och har varit domare hela sitt yrkesliv. Ärenden handlar oftast om vårdinriktade utbildningar, och är relativt jämnt fördelade på de tre grunderna psykisk störning, missbruk och brottslighet, enligt Göran Nilsson.

De programansvariga på landets läkarutbildningar vill ha större möjligheter att stänga av uppenbart olämpliga studenter. Men den aktuella domen i kammarrätten kommer inte att ändra på HAN:s praxis, enligt Göran Nilsson.

– Man kan ha olika bedömningar om vad som är påtaglig risk, och här har man gjort en annan bedömning. Kammarrätten är inte Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten kommer inte heller med en egen motivering av varför man ansluter sig till förvaltningsrättens avgörande. Och inget fall är det andra likt. Det är ingen principfråga.

Han påpekar att det i förvaltningsrätten sitter en jurist och tre nämndemän och i kammarrätten tre jurister, medan det i nämnden sitter överläkare i psykiatri, professorer och personer från Socialstyrelsen.

– Avskiljandenämnden har mycket skarp kompetens inom psykiatri och i att göra sådana riskbedömningar. Det är personer som själva gör sådana bedömningar i sitt yrke. Jag vill inte kritisera förvaltningsrättens beslut, man kan komma fram till olika slutsatser, men ärendena analyseras noggrant av nämnden.

Måste påtaglig risk att skada annan person handla om en fysisk skada?

– Nej, det kan vara psykisk skada, så klart.

Många anser att kraven för att avskilja en student är hårda?

– Ja, det krävs mycket. Mycket av sådant som gör att personen kan anses olämplig kan inte leda till avskiljande. En sådan person ska inte få sin legitimation. Då kanske man skulle vilja avskilja personen på ett tidigare stadium, men så ser det inte ut. Socialstyrelsen har vapnet legitimation. Och sedan finns det viss självsanering på lärosätena också, säger Göran Nilsson.

Kammarrättens dom kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs tidigare artiklar:

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

SLF Student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent

Dömd student får fortsätta på läkarutbildning

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student

HÖGSKOLELAGEN 4 KAP 6 §:

Regeringen får meddela föreskrifter om att en student tills vidare ska avskiljas från utbildningen i fall då studenten:

   1. lider av psykisk störning

   2. missbrukar alkohol eller narkotika

   3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket 1–3, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen.