Kenneth Johansson. Foto: Riksdagen

Kenneth Johansson är före detta landshövding och riksdagsledamot för Centerpartiet. Mellan 2006 och 2012 var han ordförande för socialutskottet, och mellan 2014 och 2018 var han ordförande i Socialstyrelsens donationsråd.

– Jag fick frågan om jag kunde tänka mig att bli nominerad för två tre veckor sedan, säger Kenneth Johansson som fick beskedet att han fått uppdraget strax före lunch på fredagen.

Kenneth Johansson har varit riksdagsledamot i totalt 14 år. I den rollen har han tidigare även suttit som ledamot i Smer under fyra års tid.

Vilka frågor är extra viktiga i Smer?

– Frågor om följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Det gäller att tänka helhet, och i det ligger också etiska ställningstaganden och ibland etiska dilemman. Frågan om organdonation, att rädda liv är också angeläget. Och ny teknik. Jag vill inte vara för konkret – jag har inte inte träffat personalen än, säger Kenneth Johansson och skrattar.

Din företrädare var läkare. Du har bakgrund som socionom och politiker. Ser du det som en fördel eller nackdel att ha en annan bakgrund?

– Kjell Asplund är en fantastiskt klok och kunnig person. Honom uppskattar jag oerhört mycket. Men jag tror också att som ordförande är det viktigaste att kunna leda och sy ihop olika lösningar. Och jag har erfarenhet från hälso- och sjukvård som socialpolitker och som administrativ chef på Falu lasarett.

– Sedan har jag erfarenhet från livet. När man börjar bli 60+ får man egna erfarenheter om vården, både genom sig själv och sina nära och kära.

Förordnandet som Smers ordförande gäller till och med den 31 december 2022.

Kenneth Johansson efterträder Kjell Asplund som suttit på posten sedan 2012.