Ett av förslagen när läkemedelsutredningen lämnade sitt slutbetänkande i januari var att i en ny läkemedelsförmånslag reglera att regionerna kan ingå hemliga återbäringsavtal med läkemedelsföretag om läkemedel som inte omfattas av konkurrens.

Men när remisstiden nu gått ut står det alltså klart att Konkurrensverket ger kalla handen till det hela. 

Myndigheten ser »stora svårigheter i att i lag reglera att resultatet av ett civilrättsligt hemligt avtal mellan regionerna och läkemedelsföretag ligger till grund för ett förvaltningsrättsligt pris- och subventionsbeslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket«. Dessutom ifrågasätter Konkurrensverket om förslaget är förenligt med transparensdirektivet.

Kritik kommer även från Läkemedelsindustriföreningen, LIF, som anser att »det fortfarande finns betydande oklarheter kring hela avtalsprocessen och vilka roller de olika aktörerna ska ha«. 

Enligt LIF saknas också förslag för att lösa problemet att avtal mellan företag och regionerna omfattar all försäljning inklusive parallellimporterade produkter.

– I dag tvingas svenska läkemedelsföretag lämna rabatt på produkter som de inte själva har sålt utan som parallellimporterats. Det är en helt oacceptabel ordning vilket vi inom läkemedelsbranschen påtalat upprepade gånger. Att utredningen inte lämnar förslag som rättar till detta är anmärkningsvärt, säger Anders Blanck, vd för LIF, i ett uttalande.

Läs tidigare artikel:

Läkemedelsutredningen: Regionerna ska få fullt finansieringsansvar