Liselotte Højgaard, professor i medicinsk teknik vid Köpenhamns universitet, tog plats i Karolinska institutets styrelse, konsistoriet, i december 2016.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att hon i veckan meddelat sin avgång från styrelsen.

I februari i år uppmanade Liselotte Højgaard Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att tillsätta en oberoende granskningskommission för att på nytt utreda Macchiarini-ärendet.

I ett brev riktat till ministern skrev hon bland annat att ärendet har fått allvarliga konsekvenser för både forskare och anställda samt att det behandlats utan öppenhet, sanning, transparens och »fairness«.

Uppmaningen kom i kölvattnet av att den tidigare KI-rektorn Harriet Wallberg utkommit med en bok. I boken riktades skarp kritik den externa utredning som KI beställde i Macchiarini-ärendet.

I sitt brev riktade Liselott Højgaard också kritik mot KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg. Detta eftersom hon ansåg att han inte informerat styrelsen tillräckligt om den kritik Harriet Wallberg framfört. 

Läs mer:

Forskningsministern: Inte aktuellt med ny Macchiarini-utredning

Ledamot i KI:s styrelse efterlyser ny Macchiarini-utredning

Wallbergs nya bok pekar på brister i Macchiarini-utredning