Region Kronoberg står i princip inför två alternativ i Växjö: att bygga om och bygga till det nuvarande sjukhusområdet eller bygga ett helt nytt sjukhus. Som Läkartidningen berättade för några dagar sedan rekommenderar det politiska styret (M+C+L+KD) det senare alternativet. 

Läkarna är dock mer tveksamma, rapporterar SVT Nyheter Småland. Kronobergs läkarförening har i en arbetsmiljöenkät frågat sina medlemmar om deras inställning till ett nytt sjukhus. En majoritet tycker att kostnader för vård och behandling alltid ska vara överordnade fastighetskostnader.

Läkarföreningen är också orolig att driftskostnaderna är för höga redan nu och att underskotten kommer att öka.

– Vi vill ju framför allt kunna ge en jättebra sjukvård. Och då tänker jag att det är lättare att klara sig i lite sämre lokaler om de två står emot varandra, säger Johan Danielsson, ordförande i Kronobergs läkarförening, till SVT.

Av 500 läkare svarade 200 på enkäten. Av dessa tycker 80 procent att framtidens vårdinnehåll borde ha kartlagts mer noggrant. 73 procent tycker också att förstudien som regionstyrelsen har haft som underlag är otillräcklig.

Läkarföreningen har föreslagit att regionen gör en bredare analys som inte bara ser till de ekonomiska förutsättningarna utan även vårdinnehåll, miljö och risker.

 

Läs även:

Nytt sjukhus föreslås i Växjö

Snart kommer miljardbeslutet – Växjö kan få helt nytt sjukhus