Illustration: Colourbox

– Klimatfrågan och uppvärmningen är ett mycket allvarligt hot mot hälsan. Det är rimligt att det är en sällskapsfråga. Läkarna skulle kunna vara mycket tydligare med att detta är en ödesfråga för människans hälsa, säger Svenska läkaresällskapets ordförande Britt Skogseid.

Läkaresällskapets fullmäktige beslutade den 14 maj att skyndsamt ta fram en klimatpolicy.

– Det var en motion från ett stort antal personer som önskade att sällskapet ska engagera sig mer i klimatfrågan, säger Britt Skogseid.

Policyn ska utgå från sällskapets kärnvärden om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet och ligga till grund för sällskapets fortsatta aktiviteter och strategier för att bidra till minskad klimatpåverkan och en resilient hälso- och sjukvård. En arbetsgrupp inom sällskapets kommitté för global hälsa ska ta fram ett förslag till policy som ska presenteras vid kommitténs möte i juni.

– Vi har ett år på oss, till nästa fullmäktigemöte, att visa action. Det ska inte bara bli en policy utan det ska också ha hänt något med den till dess, säger Britt Skogseid.

Läkarförbundet tog fram en klimatpolicy 2015.

Läs även:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida