Yvonne Dellmark. Foto: Håkan Leif

– Det är inte oväntat med tanke på det ekonomiska läget. Det är ännu väldigt lite information som gått ut, säger Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, som en första kommentar till Karolinska universitetssjukhusets varsel.

Sjukhuset meddelade på tisdagsförmiddagen att 550 tjänster ska bort för att få en ekonomi i balans. Drygt en miljard kronor ska sparas under 2019.

Neddragningen ska ske inom »administration« och omfatta både chefer och medarbetare, enligt sjukhusets pressmeddelande. Där står också att prioriteten i alla åtgärdsplaner är att värna vårdverksamheten och att upprätthålla patientsäkerheten.

– Det går inte att minska på läkartjänster utan att det påverkar vården, säger Yvonne Dellmark.

På Karolinska universitetssjukhuset finns omkring 16 000 anställda. 

Hur många av dessa 16 000 är läkare?

– Ingen kan säga hur många läkare som är anställda totalt, det är ett av problemen. Det beror på hur man räknar. På Karolinska Universitetssjukhuset finns cirka 2 350 fast anställda läkare som är våra medlemmar. Det finns fler läkare på sjukhuset som är medlemmar men som inte är fast anställda. Varslet gäller enbart fast anställda.

Att varslet gäller tjänster inom administration betyder inte att läkare är undantagna.

– Administration säger inget om vilken profession man har, så det återstår att se efter en kartläggning var neddragningarna genomförs. Med den information man gått ut med är det för tidigt att säga om enstaka läkare drabbas.

Administration är ett vitt begrepp, och vissa tjänster har direkt effekt på själva vårdverksamheten.

– Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om vilka effekter det kan få. Vi drabbas ändå av det tidigare sparpaketet, den bemanning vi har i dag är inte tillräcklig för uppdraget. Som universitetssjukhus har vi ett utbildningsuppdrag, och det är inte fullt ut finansierat. Den nya organisationen kräver väldigt mycket möten för att beslut ska kunna fattas. Den är kostnadsdrivande. Så det blir intressant att se om det nu blir några organisationsförändringar som går ut på att jobba mer effektivt.

Nu inleds en process med fackliga förhandlingar och där sjukhuset ska gå igenom hur neddragningarna ska konkretiseras.

Vad händer härnäst?

– Vi inväntar mer information. Detta är bara inledningen. Jag tror inte informationen nått alla chefer som ska hantera det här, säger Yvonne Dellmark.

Läs mer:

550 tjänster bort på Karolinska

Karolinska inför anställningsstopp

Nytt bakslag – Karolinska måste spara ytterligare halv miljard

Karolinska kommer behöva dra ned på läkare

Regionen skjuter till 400 miljoner till Karolinska

400 måste bort på Karolinska