23 procent av dem som svarat på Läkarförbundets grundutbildningsenkät 2018 har utsatts för särbehandling av sina lärare eller handledare på grund av kön. Det handlar om allt från att studenter har utestängts från vissa moment i utbildningen, till rena trakasserier och kränkningar.

– Det är jättetråkiga siffror att ta del av. Det ska inte vara så, det är oacceptabelt, säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund och ordförande i förbundets utbildnings- och forskningsråd.

– Studenter får kommentarer om allt från hur man ser ut, hur man klär sig, vikt och kroppsform, till mer tydliga sexuella kommentarer.

2017 år gjorde SLF Student en undersökning som visade att varannan kvinnlig läkarstudent upplevt diskriminering på grund av sitt kön, men då var frågan bredare och inbegrep även kommentarer och handlingar av medarbetare, patienter och anhöriga. 

Sedan dess har #metoo fått uppmärksamhet i Sverige. Läkaruppropet #utantystnadsplikt samlade över 10 000 underskrifter. 

I ljuset av det, vad tänker du om resultatet i grundutbildningsenkäten?

– Vi ser ju än så länge ingen förändring i siffror. Det kan finnas två skäl till det: dels är det en process där det kan ta rätt lång tid att ändra språk och kultur på en arbetsplats, dels har vi i vår enkät inte frågat om händelserna inträffat före #metoo eller efter, säger Sofia Rydgren Stale och fortsätter:

– Jag förväntar mig och hoppas verkligen att vi kan se förändringar över tid. Det finns ändå en indikation på det i olika uppföljningar efter #metoo-uppropet.

Förutom särbehandling på grund av kön, har 10 procent i läkarna i enkäten uppgett att de åldersdiskriminerats och 3 procent att de behandlats annorlunda på grund av etnisk tillhörighet.

Enkäten innehåller också en rad andra frågor om utbildningen. Där framkommer bland annat att det är en mycket ojämn kvalitet på handledningen i landet. Men det är samtidigt hela 98 procent av de svarande som tycker att utbildningen förberett dem väl för arbetet som läkare.

Enkäten har bara gått ut till 415 av de cirka 1 300 läkare som tog examen 2018. Anledningen är den nya dataskyddsförordningen GDPR, vilken gör att Läkarförbundet inte kunnat få ut mejladresser från universiteten utan bara har kunnat skicka enkäten till dem som redan är medlemmar i förbundet. Svarsfrekvensen är 47 procent. 

 

Läs även:

Vad har hänt sedan #utantystnadsplikt?

Dålig respons på #metoo-upprop

Läkare vill se #metoo-samarbete mellan region och universitet

10 400 läkare skriver under uppropet #utantystnadsplikt

1 500 manliga läkare samlas i upprop: »Tillsammans kan vi skapa förändring«

Initiativtagare till #utantystnadsplikt: »Viktigt att få med sig män«

Svensk kirurgisk förening: »Bestörta över de kvinnliga läkarnas vittnesmål«

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

Universiteten svarar på #utantystnadsplikt: »Allas vårt ansvar att stoppa sexuella trakasserier«

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram«

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«