I helgen hade Sveriges yngre läkares förening (Sylf) fullmäktigemöte. Som väntat blev det uppmärksammade fenomenet att underläkare – mer eller mindre uttalat – anställs på sjukskötersketjänster en av frågorna som väckte mest och livligast debatt.

En del beskrev det som »en tillfällig fluga«, medan andra såg det som ett växande problem. Alla var dock överens om att roten till problemet är bristen på AT-platser i kombination med sjuksköterskebristen – och att tjänster där underläkare i princip fyller sjuksköterskevakanser är mycket bekymmersamma.

Åsikterna om hur man bäst löser problemet gick däremot isär. Sylfs avgående ordförande Jonas Ålebring propagerade exempelvis för att det bästa sättet är att fortsätta arbeta för fler AT-platser. Han påpekade också att det inte finns någon tydlig definition av vad som är läkaruppgifter och sjuksköterskeuppgifter och att många underläkare dagligen gör vissa uppgifter som kan beskrivas som sjuksköterskeuppgifter, utan att det behöver vara något problem.

 – Vi menar inte att underläkare inte får sätta PVK:er, utan det handlar om hur tjänsten är utformad med fördelning av arbetsuppgifter och om syftet med arbetet är att uppnå AT eller ST-kompetenser, svarade Kristin Arthur, Sylf Stockholm.

Sylf Stockholm krävde att styrelsen tydligt tar ställning mot underläkartjänster som syftar till att fylla andra yrkeskategoriers vakanser. Efter en hel del debatterande fick de med sig majoriteten av fullmäktige.

Flera motioner handlade också om underläkares dåliga löneutveckling och vikten av att fortsätta hålla trycket uppe i frågan. Fullmäktige beslutade att Sylf ska verka för högre ingångslöner för ST-läkare, samt följa löneutvecklingen i hela landet – i dag saknas en bra lönestatistik för underläkare – över tid. Styrelsen föreslog regelbundna löneenkäter till medlemmarna som en möjlig metod.

Det märktes även en oro för att det ska uppstå en konkurrens mellan BT- och AT-platser framöver.

– Vi ser en reell risk med att folk fastnar i limbo för att regionerna väljer att ta bort AT för snabbt utan att ha betat av kön, och att man då fastnar och inte får legitimation för att AT-tjänsterna har upphört, sa Hanna Liljebäck, Sylf Uppsala, som motionerat i frågan.

Sylfs styrelse sade sig dela oron, men menade att de redan arbetar flitigt med frågan.  

– Vi lyfter detta i dialog med landsting hela tiden och med Sveriges Kommuner och landsting, särskilt i ST-rådet, på nationell nivå, sa Jonas Ålebring.

Men Sylf Uppsala ville ha ett högre tryck, och fick till slut igenom delar av sin motion.

Läs också:

»Sylf måste säga nej till att underläkare ersätter sjuksköterskor«

Beslut i korthet

Sylf ska…

… centralt verka för högre lägsta ingångslöner för ST-läkare och hjälpa lokalföreningarna med verktyg och mål för att höja dessa.

… över tid bevaka ST-läkarnas ingångslöner över landet för att kontrollera att även dessa följer lönerevisionen i jämförbar takt.

…ta ställning emot underläkartjänster som syftar till att fylla andra yrkeskategoriers vakanser. Sylfs styrelse ska så snart som möjligt offentliggöra dessa ståndpunkter och under det kommande verksamhetsåret prioritera och aktivt driva frågan samt motionera till Läkarförbundets fullmäktige om att frågan tas upp på nationell nivå.

… bevaka att vikarierande underläkare anställs för att utföra läkaruppgifter.

… arbeta för att antalet BT-platser dimensioneras efter behovet av ST-läkare och det framtida behovet av specialistläkare i aktuell region efter Socialstyrelsens framtida beräkningar.

… arbeta för att AT, under övergångsperioden, ska bevaras och dimensioneras efter rådande behov och att resurssatsning görs för att ingen konkurrens ska finnas mellan AT och BT.

…. verka för att en nationell rapport över extern granskning av specialitetsutbildningar skapas.

… ta fram ett policydokument och en handlingsplan avseende Sylfs interna arbete med likarätt.