2013 slopades kravet på tvångssterilisering för att den som genomgått könsbekräftande kirurgi ska få ändra juridiskt kön. Och sedan förra året ger ny lagstiftning den här gruppen rätt till 225 000 kronor i ersättning från staten – under förutsättning att ändringen av könstillhörighet skett mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013.

Hittills har Kammarkollegiet – som hanterar det hela – fått in ungefär 500 ansökningar om ersättning, efter att ha gått ut med information via olika kanaler.

Ytterligare cirka 150 personer är dock berörda. Och nu vill Kammarkollegiet ha vårdens hjälp.

– Vi vill gärna att vården berättar om den här möjligheten att söka ersättning i kontakten med patienter som man vet har genomgått en könskorrigering, säger Erland Törngren, enhetschef på Kammarkollegiet.

– Personen ifråga behöver inte ha koll på gamla handlingar eller journaler. Det enda som krävs är att skicka in en ansökan med namn och personnummer så letar vi rätt på relevanta handlingar, fortsätter han.

Enligt Erland Törngren är det förmodligen lite äldre personer som återstår att hitta.

– När vi tittar på statistiken kan vi ana oss till att vi inte fått in tillräckligt med ansökningar från gruppen som är födda på 1940- och 1950-talet. Där tror vi att vården kan vara en väg in.

Kammarkollegiet har redan tagit hjälp av endokrinologer runt om i landet för att få ut information.

– Nu breddar vi det eftersom det även kan finnas andra specialiteter inom vården som träffar de här personerna. Det kan till exempel vara gynekologer eller urologer.

Senast 1 maj nästa år ska den som vill ha ersättning skicka in sin ansökan till Kammarkollegiet. Därefter är det stopp.

– Efter det går det inte att bevilja en ansökan. Det vore väldigt olyckligt om någon skulle missa det här på grund av att de inte känner till att möjligheten finns, säger Erland Törngren och fortsätter: 

– Sedan finns det de som väljer att inte ansöka om ersättning även om de känner till det. Det får man ju respektera. Men vi vill i alla fall att alla som gått igenom det här, och omfattas av lagen, ska veta att möjligheten finns.