82 procent av vårdplatserna kommer att vara öppna i sommar, visar Dagens Medicins kartläggning där 18 av landets 21 regioner svarat. Det motsvarar cirka 14 200 vårdplatser av de drygt 17 270 som var öppna i april.

Tidningen har också jämfört prognosen inför årets sommar med fjolårets. 16 regioner svarade på enkäten både i år och förra året, och en jämförelse visar att det är ungefär 500 vårdplatser färre öppna denna sommar.

Läget bäst ut för Gotland. Där räknar man med att 97 procent av vårdplatserna kommer vara öppna. Bland de som ligger sämst till återfinns Östergötland, Örebro och Västernorrland som har mellan 71 och 73 procent av vårdplatserna öppna.

Region Gävleborg ser ut att kunna hålla 84 procent av vårdplatserna öppna. Sett till antal är det en liten förbättring gentemot i fjol.

– Förra året löste vi några knutar de sista veckorna så om det går åt något håll i år så är jag optimist och tror att vårdplatsläget kommer se ännu bättre ut när vi går in i sommaren, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg, till Dagens Medicin.

De tre regioner som inte svarat på årets enkät är Blekinge, Dalarna och Norrbotten.

 

Läs även:

Vårdplatserna fortsätter att minska

Två av tre landsting har vårdplatsbrist i sommar (2018)