Nils Öberg. Foto: Kriminalvården

I april 2018 petade regeringen Ann-Marie Begler från jobbet som generaldirektör på Försäkringskassan. Sedan dess har myndigheten letts av den tillförordnade generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson. Men nu har regeringen alltså utsett Nils Öberg till ny generaldirektör. Sedan 2012 har han haft motsvarande tjänst på Kriminalvården.

Regeringen har också beslutat om ett nytt regleringsbrev, som band annat innebär att målet om att Försäkringskassan ska bidra till ett sjukpenningtal på 9,0 ersätts med målet att sjukfrånvaron ska vara »långsiktigt stabil och låg«.

– Målet om 9,0 tillkom i ett läge med stigande sjuktal, där är vi inte nu. Sjuktalen har den senaste tiden sjunkit till lägre nivåer, fokus behöver nu ligga på att höja förtroendet för försäkringen och fortsätta arbeta för en låg och stabil sjukfrånvaro, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Nils Öberg tillträder jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan den 3 juni.