Fredrik Hallgren, ordförande i S:t Görans ultraljudsakademi. Foto: Anders Persson

Det var hösten 2017 som Läkartidningen berättade om S:t Görans ultraljudsakademi – ett sjukhusövergripande projekt för att tygla och förbättra läkares användning av patientnära ultraljud, eller POCUS.

I dag, nästan två år senare, har drygt 35 läkare genomgått utbildningen, enligt Fredrik Hallgren, specialist i anestesi och intensivvård och ordförande för ultraljudsakademin.

– Vi har gått från att jobba patientosäkert med patientnära ultraljud till att i väldigt hög utsträckning dokumentera vilka fynd vi gör när vi undersöker våra patienter, säger han.

Enligt Fredrik Hallgren är det nu betydligt oftare en certifierad läkare som utför patientnära ultraljud – vilket helt enkelt innebär att läkaren tar med ultraljudet till patienten, som en del i sin kliniska bedömning eller status, på vilken klinik som helst.

– Och även när det inte är en examinerad läkare finns en betydligt större medvetenhet kring vilka begränsningar undersökningen har, hos både den som undersöker och de som fortsatta har ansvar för patienten.

Vid ett stickprov, där alla bilder som sparats ett visst datum granskades, såg man också att bilderna som de läkare som genomgått utbildningen tagit höll hög kvalitet – och att de slutsatser som dragits utifrån bilderna var korrekta i väldigt stor utsträckning.

Och nu sprids alltså konceptet. I höst startar Danderyds sjukhus sin egen ultraljudsakademi.

– De tar efter vårt koncept helt och hållet. Även där blir ultraljudsakademin sjukhusövergripande. Liknande satsningar görs på Karolinska i Huddinge och Solna, fast på kliniknivå, säger Fredrik Hallgren.

Leo Silvén Husu, som tidigare ledde ultraljudsakademin på S:t Göran tillsammans med Fredrik Hallgren, är dessutom i färd med att bygga upp en systerakademi på Skånes universitetssjukhus.

Även på många andra håll i landet är intresset för S:t Görans modell stort, enligt Fredrik Hallgren.

– Sedan Läkartidningens artikel har vi fått telefonsamtal från intresserade kollegor i princip varannan vecka.

På initiativ från bland andra Fredrik Hallgren håller nu alla sjukhus i Stockholmsregionen på att enas om en gemensam strategi för patientnära ultraljud. Till hösten ska ett färdigt konsensusdokument om vilka formella krav som ska ställas på den som ska använda tekniken finnas på plats.

Målet är dock fortfarande att få till en nationell standard.

– Eftersom vi vet att det finns intresse för att jobba så här även i till exempel Göteborg, Linköping och Malmö kommer vi nu ta nästa steg och bjuda in representanter från andra håll i landet till våra möten, säger Fredrik Hallgren.

Läs mer:

Sätter standarden för hela sjukhuset

Så ser modellen på S:t Göran ut

S:t Görans ultraljudsakademi går ut på att se till att alla läkare på sjukhuset som jobbar med patientnära ultraljud, eller POCUS, har samma utbildning och kompetens och att endast den som har certifierats ska få använda tekniken.

Syftet med det hela är också att alla ska börja spara bilder från undersökningar och journalföra fynd som gjorts med hjälp av den.