Pia Lundblom blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Skåne.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Läkarförbundet Skåne, som består av regionens fyra lokalföreningar, protesterat mot regiondirektörens förslag att göra Pia Lundbom till hälso- och sjukvårdsdirektör. Även andra fack har slutit upp, och för en vecka sedan valde Skånes läkarförbund och Psykologförbundets lokala avdelning att gå vidare med centrala förhandlingar.

Läkarförbundet Skåne hade sin centrala förhandling med arbetsgivaren på torsdagsmorgonen.

– Vi framförde kritik mot processen och fick i viss mån gehör för det. Arbetsgivaren vidhöll sitt val av hälso- och sjukvårdsdirektör och vi förklarade oss oeniga, säger Läkarförbundet Skånes ordförande Marie Wedin till Läkartidningen.

Strax efter mötet meddelade Region Skåne att Pia Lundbom blir ny sjukvårdsdirektör. 

– Pia har en gedigen kunskap och lång erfarenhet med mycket goda resultat som ledare i Region Skåne och jag har stort förtroende för hennes förmåga att leda och företräda regionens arbete när det gäller framtidens hälso- och sjukvård, säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande.

Pia Lundbom själv säger att hon är stolt och glad över uppdraget och att hon ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla den skånska vården.

– Skånsk hälso- och sjukvård har oerhörda möjligheter, inte minst genom digitalisering och den omställning som vi står inför. Det finns också stora utmaningar som vi måste arbeta med för att ge våra patienter en ännu bättre vård i framtiden, säger Pia Lundbom.

Hon har arbetat i regionen i nära 30 år, bland annat som operationssjuksköterska, förvaltningschef för det tidigare sjukvårdsområdet Skånevård Kryh och i ledande position på Centralsjukhuset i Kristianstad. Sedan förra hösten har hon arbetat som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läkarförbundet Skåne menar dock att det har funnits andra kandidater som varit bättre lämpade för uppdraget, men som aldrig kallats till intervju. De menar också att Pia Lundbom »saknar visionär förmåga« för rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör, har ett tunt cv utan adekvat forskarutbildning och att hon tidigare uppvisat »omfattande samarbetsproblem« i kontakten med fackliga organisationer.

De skånska läkarföreningarna har tidigare haft invändningar mot anställningsprocessen vid andra val av chefer inom vården. Och även om Pia Lundbom nu valts till sjukvårdsdirektör mot fackens vilja, var det viktigt att göra en markering mot regionledningen, menar Marie Wedin.

– Arbetsgivaren bejakade vårt klagomål mot processen och sa att de skulle göra det bättre nästa gång.

 

Läs även:

Facket begär central förhandling om ny sjukvårdsdirektör i Skåne

Skånska protester mot förslag till ny sjukvårdsdirektör