Trots att Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg redan genomfört stora sparåtgärder visade resultatet för de första två månaderna i år ett underskott på 44 miljoner kronor.

Mot bakgrund av det har sjukhusstyrelsen nu beslutat om ytterligare sparåtgärder.

De nya åtgärderna innebär att sjukhusets staber ska minska sin budget med 10 procent. Dessutom kommer inköp av varor och tjänster prövas strikt. Sjukhuset ska också »säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsanvädning«.

– Att minska staberna ligger i linje med strategin att satsa på kärnverksamheten: vård, utbildning och forskning/innovation, säger tf ekonomidirektör Anders Glansén, i ett pressmeddelande.

I april i år beslutade Västra Götalandsregionen att alla akutsjukhus i regionen får stryka sina gamla underskott. För Sahlgrenska, där hundratals tjänster sparats in under det senaste året, handlade det om en skuld på 455 miljoner kronor. 

De stora sparåtgärderna som genomförts på Sahlgrenska har lett till omfattande protester, inte minst bland läkarna på sjukhuset.

Läs mer:

Åtgärdspaket väntar Västra Götaland

Sjukhus i Västra Götaland får stryka miljardskuld

Henrik Ripa (M): »Lösningen kan inte bli att skjuta till mer pengar«

600 sjukhusläkare i upprop på SU

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen