Hela regionstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom en rekommendation till fullmäktige att bygga ett nytt sjukhus i Växjö. Enligt ett pressmeddelande ska sjukhuset »anpassas efter framtidens vård«. Bland annat handlar det om att utveckla den nära vården där primärvården kommer att ha ett större helhetsansvar.

Enligt förslaget ska sjukhuset byggas i Räppe strax utanför Växjö. Kostnaden är beräknad till 4,9 miljarder. Enligt en förstudie som presenterades tidigare i år blir det billigare att bygga nytt än att bygga om det befintliga Centrallasarettet i Växjö. Ett skäl är att lokalerna kan byggas mer yteffektivt.

Regionfullmäktige ska ta ett inriktningsbeslut i slutet av maj. Säger fullmäktige ja till planerna kan ett nytt sjukhus stå klart 2027/2028.