Den 7 maj hölls det elfte teoretiska kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES på fyra orter: Lund, Göteborg, Umeå och Kalmar. Totalt skrev 429 läkare provet och av dessa blev 101 godkända.

Det teoretiska kunskapsprovet består av tre delar. Den första delen innehåller 140 flervalsfrågor. Den andra delen består av 25 frågor utifrån patientfall, och den tredje delen innehåller 15 frågor utifrån en vetenskaplig artikel.

För att få godkänt krävs minst 60 procent av totalpoängen på de tre delarna, samt inte mindre än 50 procent på den andra delen.

Men inför rättningen av provet uppstod viss diskussion eftersom skrivande på tre orter, Göteborg, Umeå och Kalmar, hade fått den tredje delen av provet tryckt i ett för litet format. 

Det handlade om en vetenskaplig artikel på engelska som i och med den förminskade texten blev svårläst.

Detta har Umeå universitet tagit hänsyn till vid rättning av provet på de tre aktuella orterna.

I praktiken innebär det att de som skrev provet med den förminskade artikeln kunde bli godkända i vanlig ordning utifrån de tänkta rättningskriterierna. Men skrivande som hade mer än 60 procent rätt på del ett och två blev också godkända – oavsett hur det gick på den sista delen av provet.

Beslutet om att förändra rättningen togs av Magnus Hultin, docent vid Umeå universitet samt ansvarig för kunskapsprovet, och den biträdande examinatorn.

– Det är utifrån de riktlinjer som ska gälla även vid ett universitetsprov. Man ska inte missgynna de som skrivit provet om det är vi som universitet som gjort fel, säger Magnus Hultin till Läkartidningen. 

Hur kunde det här felet uppstå?

– Vi trycker på två ställen. För Lundprovet trycks den i Lund och för de andra orterna trycks de på ett tryckeri här i Umeå. Tyvärr så blev trycket från Umeå något förminskat, och man upptäckte inte det i tid före provet. Vi kommer naturligtvis att jobba för att undvika det framöver.

Hur ska ni göra det?

– Vi sätter upp det på checklistan, att vi verkligen kollar att trycket utnyttjar hela sidan. Det var kontrollerat att det var rätt artikel och att den var läslig, men vi missade att kontrollera att den utnyttjade hela sidan.

Läs mer:

För små bokstäver ställde till problem på kunskapsprovet