Lars Almroth får lämna uppdraget som sjukvårdsdirektör i Blekinge. Foto: Sverker Berggren

– Jag hade gärna fortsatt, men det hade förstås förutsatt att det funnits ett ömsesidigt förtroende mellan den politiska ledningen och mig, säger Lars Almroth till Läkartidningen.

Har det varit en frostig relation?

– Nej, jag blev överraskad.

Lars Almroth blev sjukvårdsdirektör i Blekinge 2018. Han säger att han inte närmare vet vilka orsaker som ligger bakom beskedet, bara att politikerna inte tycker att han har gjort något fel i sitt arbete. Regionstyrelsen menar tvärtom att det har varit tydliga besked.

Utåt är politikerna förtegna och hänvisar till »olika uppfattningar om hur hälso- och sjukvården ska utvecklas«.

– Vi har valt att inte kommentera det i detalj just nu, säger regionstyrelsens ordförande Alexander Wendt (M).

I Region Blekinge finns ett program som i breda drag beskriver framtidens hälso- och sjukvård. Men detaljerna i det är inte klara.

– Där kan vi konstatera att vi inte har samma syn. Lars har sin uppfattning – den har vi all respekt för utifrån hans profession – men vi har vår uppfattning utifrån en politisk bedömning, säger Alexander Wendt.

– När vi lägger upp planer och strategier för de politiska inriktningsmålen måste vi veta att vi har den högsta tjänstemannen på exakt samma sida som vi står på. Och det har vi kommit fram till att vi nog inte har.

Han berättar att regionstyrelsen precis har lämnat planeringsdirektiv till nämnderna inför budgetprocessen, vilken ska vara klar för beslut i november. På grund av det arbetet vill han vill inte kommentera Lars Almroths avsättning närmare.

Efter valet i höstas övertog Alliansen styret, om än i minoritet, efter att Socialdemokraterna suttit vid rodret i hela 95 år. De styrande partierna tvingades snart till en skattehöjning för att försöka komma till rätta med den sviktande ekonomin. Trots det går sjukvården mot ett stort underskott, och tidigare i år fick Lars Almroth uppdraget att hitta ytterligare besparingar.

Lars Almroth säger att vården står inför en stor omställning och att han tycker att Blekinge har tagit några viktiga steg i det arbetet, något han gärna hade fortsatt med.

Blekinge läkarförening beklagar att Lars Almroth lämnar sitt uppdrag.

– Vi tycker att det är oerhört tråkigt, säger ordförande Jonas Andersson.

– Det försvårar också arbetet att rekrytera ny personal, både doktorer och sjuksköterskor. Lars har inlett ett stort förändringsarbete och vi tycker att man tappar mycket tempo i det här arbetet. Och man tappar en mycket värdefull medarbetare.

Regionstyrelsen fattar formellt beslut 5 juni.

 

Läs även:

Protester mot arbetssituationen på Blekingesjukhuset 

Höjd skatt räckte inte – fortsatta sparkrav på vården i Blekinge

Avdelning stänger på Blekingesjukhuset: »Kontrollerad nödlandning«

Höjd skatt räckte inte – fortsatta sparkrav på vården i Blekinge

Avdelning stänger på Blekingesjukhuset: »Kontrollerad nödlandning«

Alliansen i Sydsverige för skattehöjning