Tidigare har regionerna haft rätt att i vissa fall själva pröva ansökningar om särskilt förordnande. Det har exempelvis gällt vid anställning av AT-läkare, men också för personer med läkarexamen som söker jobb innan AT-tjänstgöring.

Men efter en dom i kammarrätten i Stockholm står det klart att det endast är Socialstyrelsen som får ge dessa särskilda förordnanden. I praktiken innebär domen att regionerna måste ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för alla icke-legitimerade läkare som anställs.

Regeringen anser att den uppkomna situationen utgör ett problem. Därför inleder man nu ett arbete för att hitta en långsiktig lösning, det vill säga en ändring av lagen.

– Det är otroligt viktigt att det är smidigt för regionerna att anställa AT-läkare. Det är alldeles nödvändigt för att de ska kunna påbörja sina tjänstgöringar, bli legitimerade och så småningom specialistläkare. Vi ska tillbaka till en ordning där det är så att regionerna inte ska behöva ansöka hos Socialstyrelsen, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Läkartidningen.

Men arbetet med att få till en lagändring tar tid, och först till hösten kommer regeringen att återkomma i den frågan. För att hantera den uppkomna situationen på kort sikt ska regeringen »inom kort« ge Socialstyrelsen ett extra ekonomiskt tillskott.

Enligt Lena Hallengren är det en tillfällig lösning för att Socialstyrelsen ska klara av att handlägga den extra mängd ärenden som nu landar på myndighetens bord.

Hur mycket pengar handlar det om?

– Det kan jag inte svara på, men vi kommer se till att det här är något som Socialstyrelsen kommer att klara av att hantera, säger Lena Hallengren.

Läs mer:

Klart: Beslut om AT-läkartjänster måste tas av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen överklagar dom om vem som får ge särskilt förordnande

Kammarrätten: Socialstyrelsens föreskrift om förordnande för AT-läkare är olaglig