Regeringen förbereder ett förslag till riksdagen om en ny lag, ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet. För att göra detta föreslår regeringen att ett nytt brott förs in i brottsbalken – »blåljussabotage« med en egen straffskala som sträcker sig hela vägen till livstids fängelse. Det nya brottet innefattar angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanspersonal i tjänst.

Men Irene Svenonius tycker att regeringen måste inkludera all sjukvårdspersonal.

– Den förändring som har föreslagits kring blåljussabotage är ett fall framåt. Men den är långt ifrån tillräcklig för den omfattar ju till exempel inte läkare som följer en ambulans i akutläkarbil, säger hon till Läkartidningen.

Hon påpekar också att läkare och sjuksköterskor som tar emot ambulansen vid sjukhuset inte skulle ha det skydd ambulanspersonalen får.

– Det är så uppenbart att någon inte tänkt hela vägen.

Och hon får medhåll från Läkarförbundet.

– Det är jättebra att man har tänkt i den här riktningen, men förarbetet till förslaget känns inte tillräckligt gediget, säger Andreas Fischer, ledamot i Sjukhusläkarna och ordförande för Sjukhusläkarna Stockholm.

Även han tycker att mer personal borde omfattas av det stärkta lagskyddet, såsom läkare och sjuksköterskor på akuten. Ett annat sätt att skydda mer sjukvårdspersonal är att utreda om delar av sjukhus kan ses som skyddsobjekt.

– Om sjukhus är skyddsobjekt är det säkerhetschefen som bestämmer vilken nivå av skydd det ska vara på byggnaden. Om han eller hon anar fara kan denne stänga sjukhuset omedelbart.

Han tycker dessutom att en stor brist med förslaget i sin nuvarande form är definitionen av hot och våld. I dag är det otydligt och kan tolkas olika från person till person.

– Den här utredningen pratar om något som inte ens är definierat juridiskt.

En proposition förväntas komma i maj och riksdagen behandlar frågan i höst. Inför det pratar Irene Svenonius med sitt parti på nationell nivå för att kunna påverka beslutet.

– Min förhoppning är att Moderaterna ska kunna söka stöd i riksdagen för att vässa den här lagstiftningen så att vi kan få igenom ett bättre beslut i riksdagen, säger hon.

Läs mer om förslaget på regeringens webbplats.

 

Läs även: 

Fler väktare och larm när vården höjer säkerheten

»Jag vet allmänläkare som fått hotfulla brev hemskickade«

Läkarförbundet: »Polisanmälan ska göras direkt«