I en debattartikel i Dagens Medicin skriver Sahlgrenskas sjukhusdirektör, Ann-Marie Wennberg, och Akademiskas sjukhusdirektör, Eric Wahlberg, att de anser att uppgiftsväxling är ett bra sätt att »ta tillvara på kompetenser, utveckla teamarbete och öka förståelse mellan yrkesgrupper«. De påpekar att de har ett stort ansvar för att öppna vårdplatser och öka operationskapaciteten – och att uppgiftsväxling är ett sätt att lösa detta samt en naturlig del av sjukvårdens utveckling.

De ger neurosjukvården på Akademiska sjukhuset som ett exempel. På grund av en långvarig brist på specialistsjuksköterskor tog underläkare över vissa arbetsuppgifter som tidigare utförts av sjuksköterskor. På så vis kunde fler neurologiska operationer utföras. Nu sprids modellen till fler avdelningar på Akademiska sjukhuset.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har inför sommaren erbjudit läkarstudenter som gått klart termin nio liknande tjänster – vilket har väckt kritik från bland andra Sveriges yngre läkares förening (Sylf).

Sjukhusdirektörerna tycker att facken sätter krokben. De skriver att de förstår att fackliga organisationer värnar om sina medlemmars intressen, men tycker att patientens bästa borde gå före.

I artikeln ger de flera exempel på uppgiftväxling från läkare till sjuksköterska och sjuksköterska till andra yrkesgrupper. Till exempel sjuksköterskor som självständigt bedömer och handlägger ett stort antal patienter på akutmottagningar, vilket tidigare gjorts av läkare.

Läs också:

Mycket debatt om sjuksköterskelösa avdelningar

»Sylf måste säga nej till att underläkare ersätter sjuksköterskor«

Sylf varnar läkarstudenter för sommarjobb som sjuksköterskor

Läkarstudenter erbjuds jobb som sjuksköterskor i sommar

Akademiska väljer att ersätta sjuksköterskor med läkarstudenter

Danderyd fortsätter med ifrågasatt modell