Socialstyrelsen får totalt 11 miljoner kronor de närmaste fyra åren för att ta fram och sprida kunskap om hur självmord kan förebyggas och förhindras. 

– Meningen är att Socialstyrelsen ska jobba med det här fram till 2022. De ska ta fram kunskapsunderlag men också sprida den kunskapen till hälso- och sjukvården och socialtjänsten under de kommande åren, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT 

Enligt Lena Hallengren har omkring 90 procent av de personer som tar sina liv tidigare sökt hjälp inom hälso- och sjukvården eller varit i kontakt med socialtjänsten. Därför måste dessa två verksamheter få mer kunskap som gör att de kan hantera och upptäcka människor som är i riskzonen.

Socialstyrelsen ska även sprida kunskap om hur man ger stöd till anhöriga efter ett självmord.

Uppdraget ska slutredovisas till socialdepartementet senast den 30 november 2022. En delrapportering ska ske varje år.