Pia Lundbom föreslås bli ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Foto: Region Skåne

Skånes regiondirektör Alf Jönsson har föreslagit att den nu tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Pia Lundbom ska bli ordinarie. Men det motsätter sig Läkarförbundet Skåne, som består av regionens fyra lokalföreningar.

I en protokollsanteckning från ett samverkansmöte med regionen framför facket kritik mot regiondirektörens val i ett antal punkter. Läkarförbundet Skåne skriver bland annat att Pia Lundbom förvisso fungerar i en linjeorganisation men »saknar visionär förmåga« för rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör. Man pekar också på att hon har ett tunt cv utan adekvat forskarutbildning och att hon uppvisat »omfattande samarbetsproblem« i kontakten med fackliga organisationer.

– Mina föregångare som ordförande i Östra Skånes läkarförening har haft svårigheter att diskutera frågor med henne, säger Sahar Janfada-Baloo, ordförande i Östra Skåne och ledamot i Läkarförbundet Skåne.

Hon har själv haft erfarenhet av Pia Lundbom under hennes tid som förvaltningschef i Skånevård Kryh.

– Min största invändning är att hon i egenskap av förvaltningschef inte höll i central samverkan utan delegerade det till en hr-chef. Hade man synpunkter på kompetensförsörjning, framtidsplaner, förändringar eller frågor om lön och arbetsmiljö, var det med hr-chefen man skulle lyfta det för att han hade allt mandat. Det är ju en förvaltningschef som ska hålla i sådant, jag tycker det är jätteanmärkningsvärt.

Läkarförbundet Skåne ser också en risk för vänskapskorruption. Pia Lundbom ska i sin ansökan inte ha angett några referenser. I intervjun med fackets representanter angav hon regiondirektören Alf Jönsson som sitt första namn och sin hr-chef som andra namn. 

Facket vänder sig också mot arbetsgivarens agerande i rekryteringsprocessen. Till en början ska bara Pia Lundbom ha kallats till intervju av totalt tio sökande. Läkarförbundet Skåne opponerade sig då och sa att de inte gillade förslaget samt att det fanns flera bättre lämpade bland de andra sökande.

Arbetsgivaren ska då ha kallat ytterligare två personer, varav den ena inte sökt tjänsten. Men till slut meddelade regiondirektören att den sedan tidigare tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören var bäst lämpad för uppdraget.

– Hela processen har skötts dåligt, säger Thomas Zilling, ledamot i Läkarförbundet Skåne och som har suttit med i samverkansmötena med regionen.

– I tisdags var det regional samverkan med beslut om den här tjänsten. Och då visade det sig att samtliga fack förklarat sig oeniga med arbetsgivaren i frågan. Flera förbund har inkommit med protokollsanteckningar. Och nu ska vi ta ställning till om vi ska begära central förhandling eller inte.

Läkartidningen har sökt kommentarer från Pia Lundbom och regiondirektör Alf Jönsson.

 

Läs även:

Efter kritiken – chefskandidat tar tillbaka ansökan

Över 200 läkare i protest mot sjukhuschef