Förra veckan kom Skatterättsnämnden med förhandsbesked i tre ärenden där privata vårdgivare undrat om de var tvungna att betala skatt för inhyrd vårdpersonal. Och det ska de göra enligt myndigheten, som har gjort samma bedömning som Skatteverket tidigare har gjort. Det innebär att inhyrd vårdpersonal är behäftad med moms i princip i alla lägen.

Det har fått Sveriges Kommuner och landsting, SKL, att vända sig till Skatteverket med en vädjan om att skjuta upp det planerade införandet av momsreglerna på vårdpersonal. I ett brev till Skatteverkets generaldirektör skriver SKL att organisationen »erfarit att flera av förhandsbeskeden sannolikt kommer att överklagas«. SKL menar därför att momsplikten inte borde gälla innan rättsläget har avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Ingen skulle behöva vända sig till Skatteverket i den här frågan. Skatteverket är varken lagstiftare eller domstol, säger Jeanette Fored, skatteexpert på SKL.

– Skatteverket kan inte beskatta utan stöd i lag. Vi ska inte ens behöva tala om det för dem. Vi förutsätter att Skatteverket inte beslutar innan frågan är rättsligt avgjord i sista instans. Så enkelt är det.

Det är andra gången som SKL vänder sig till Skatteverket med samma krav. Förra gången var i februari, några månader efter att Skatteverket berättat att myndigheten tänker tillämpa momsreglerna på all inhyrd personal i vården. 

Myndigheten bygger sitt beslut på ett avgörande i domstol som säger att hyrpersonal från bemanningsföretag i vården ska beskattas. Skatteverket har dock för avsikt att även beskatta läkare som hyr ut sig själva som egenföretagare.

Ni har redan kontaktat Skatteverket en gång. Varför skulle ni få ett annat svar den här gången?

– Vi förutsätter att Skatteverket agerar korrekt. Det är den enda jag kan säga.

SKL påpekar i sitt brev att Skatterättsnämnden inte varit enhällig i sina beslut om förhandsbesked. Två av sju ledamöter ansåg inte att företagen skulle betala moms. En av dessa är Jeanette Fored, en annan är verksam vid arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv.

Om Skatteverket inte ändrar uppfattning, vilka konsekvenser får det?

– Att beskriva konsekvenser som ännu inte finns är svårt. Och att diskutera saken som om den vore slutligt avgjord tycker jag personligen inte att vi ska fundera på – för den är inte avgjord, säger Jeanette Fored.

 

Läs även:

Bakslag för privata vårdgivare – moms på personal

Moms på hyrpersonal i vården från första juli

Ändrade momsregler för hyrpersonal väcker oro och många frågor

Högsta förvaltningsdomstolen: Inget momsundantag för uthyrning av vårdpersonal

Privata vårdgivare riskerar momssmäll för hyrpersonal